Officier waarschuwt rechtbank voor Pet

Direct na de opheffing van het voorarrest van Dino Soerel door de Amsterdamse rechtbank in het Passage-proces verrraste officier van justitie Betty Wind rechtbank en aanwezigen met een ‘mededeling’. Ze vergrootte de geheimzinnigheid nog: ‘deze mededeling heeft betrekking op actuele, onwerkelijke gebeurtenissen achter de schermen, die vragen oproepen.’ 

 

 

Wind wilde rechtbank inlichten over kennelijk onrustbarende ‘activiteiten’ van een oud-rechercheur van de politie Amsterdam.

Maar wat dat nu te maken met het liquidatieproces Passage?

Dat zat zo: Wind sprak over niet zomaar een rechercheur, maar over Jacques Kist, de man die jarenlang door de media en justitie in het zonnetje is gezet als “De lekkende Pet”, maar dat niet bleek te zijn. Kist is vervolgd voor het lekken van vertrouwelijke politieinformatie naar het criminele milieu, onder meer naar Dino Soerel. Maar tijdens zittingen voor de rechtbank en gerechtshof bleek er geen bewijs te zijn daarvoor. Het Openbaar Ministerie is bovendien niet ontvankelijk verklaard.

Officier van justitie Wind wilde de rechtbank waarschuwen voor drie dingen. Ten eerste had Jacques Kist de advocaat van Peter la S. benaderd met het voorstel om de door hem opgenomen gesprekken met officieren van justitie uit te werken. La S. had daarop justitie ingelicht.

Verder had Kist verschillende malen contact proberen te leggen met Passage-getuige Harry W.

Vervolgens wees Wind erop dat Kist een cliënt is van de advocaat van Soerel – Nico Meijering. Ze vroeg ter zitting of Meijering hier soms van af wist. Ze benadrukte zich heel goed voor te kunnen stellen dat Meijering onkundig zou zijn van de ‘activiteiten van de heer Kist’.

Maar al met al suggereerde ze eigenlijk dat Kist in opdracht van Meijering werkte, en op zoek moest gaan naar de opgenomen gesprekken, natuurlijk om het Openbaar Ministerie onderuit te halen in de Passage-zaak.

‘Met welk doel heeft de heer Kist dat gedaan’, vroeg ze retorisch, maar ook een beetje aan Jacques Kist, want deze zat op de publieke tribune te luisteren. Hij volgt de Passage-zaak op de voet.

Wind vertelde de rechtbank dat ze had gezien dat Kist ook ‘aantekeningen maakte’. Verder lichtte ze de leden van de rechtbank erover in dat gezien was, door wie werd niet duidelijk, dat ‘Kist familieleden van verdachten de hand schudde’.

Wat na haar mededeling bleef hangen was dat Jacques Kist kennelijk voor de criminele organisatie werkte.

Een verbijsterde Nico Meijering zei zich te willen beraden alvorens een uitgebreide reactie te geven. Wel zei hij zich af te vragen waarom Wind niet een brief aan hem en de rechtbank had gestuurd. Waarom bracht Wind publiek en verzamelde media op de hoogte, zonder vooraf te informeren bij Kist of Meijering? 

Zie vervolg:

‘Harry W. kende corrupt contact’