Jeugd-tbs voor moord op verzoek

De inmiddels 18-jarige Damian F. is voor het doden van zijn broer door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot 232 dagen jeugddetentie en jeugd-tbs (in jargon een PIJ-maatregel). Deze straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Vriendin

F. schoot vorig jaar zomer in Alkmaar zijn twintigjarige broer door het hoofd toen deze sliep. Hij deed dit naar eigen eigen zeggen op het verzoek van zijn broer zelf, die dood zou hebben gewild. Diens vriendin was eerder die dag bij hem weggelopen. Bovendien had hij geldproblemen. F. was destijds 17 jaar.

Moord

De rechtbank vindt het aannemelijk dat F. inderdaad op verzoek van zijn broer heeft gehandeld. Toch heeft zij de verdachte wel schuldig bevonden aan moord. Want uit de feiten en omstandigheden blijkt dat hij voldoende tijd heeft gehad zich te beraden op het genomen besluit, zodat hij gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad.

Zeker?

Volgens F. heeft hij zijn broer ’s avonds nog gevraagd of hij zeker was. Deze zou ‘ja’ hebben gezegd. De twee spraken er daarna niet meer over en keken samen een film. F. wachtte zoals afgesproken tot zijn broer sliep. Hij ging eerst douchen en schoot hem even later dood.

Wil om te sterven

Of de broer echt dood wilde, daar twijfelt de rechtbank ook aan, ondanks een briefje waarin de broer over de doodswens schrijft. Het is volgens de rechtbank onvoldoende aannemelijk geworden dat bij het slachtoffer sprake was van ‘een serieuze, weloverwogen en duurzame wil te sterven’. F. had kunnen proberen zijn broer op andere gedachten te brengen of hulp had kunnen inroepen, vindt de rechtbank. Van psychische overmacht is daarom geen sprake.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank neemt de conclusie van de deskundigen dat F. verminderd toerekeningsvatbaar is over. F. had een zeer problematische jeugd, waarin sprake was van huiselijk geweld en verwaarlozing. Deskundigen spreken van onder meer een hechtingsstoornis en een gebrekkige gewetensontwikkeling. Om de kans op herhaling te voorkomen en om ervoor te zorgen dat verdachte zich verder zo goed mogelijk zal ontwikkelen is het van belang dat verdachte langdurig en intensief wordt behandeld.

Jeugd-tbs

De rechtbank verwacht niet dat een behandeling in de maximale termijn van de jeugddetentie van twee jaar voldoende zal zijn. Om die reden heeft de rechtbank aan F. de PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd. Door de persoonlijke omstandigheden vindt de rechtbank een straf langer dan de duur van het voorarrest niet passend en kan de plaatsing in de jeugd-tbs voor in ieder geval twee jaar direct beginnen. Die behandeling kan maximaal zeven jaar duren.