Jong slachtoffer is sneller dader

Jonge slachtoffers van geweld zijn later eerder dader dan jongeren die daar niet mee in aanraking zijn gekomen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Jonge slachtoffers, jonge daders’, dat is uitgevoerd door de politie Amsterdam-Amstelland en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Volgens de onderzoekers kan een aanpak die specifiek gericht is op jonge slachtoffers voorkomen dat zij later dader worden.

Uit het onderzoek blijkt dat jonge slachtoffers later meer ‘risicogedrag’  vertonen, zoals spijbelen, drugsgebruik of wapenbezit. Jongeren die ‘risicogedrag’ vertonen hebben meer kans om zelf dader te zijn van een geweldsmisdrijf of dat later te worden.

De onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor de slachtoffers. Zij zeggen dat deze groep op het rechte pad houden minder moeite kost dan gewelddadige veelplegers weer op het rechte pad krijgen.

De politie Amsterdam-Amstelland zal naar aanleiding van het onderzoek een bijeenkomst van experts en wetenschappers organiseren. Daarin worden maatregelen besproken die kunnen worden genomen om slachtoffers te begeleiden.