‘Jonge gewelddadige dader moet langere straf kunnen krijgen’

Uit onderzoek blijkt dat jonge criminelen niet minder misdaden plegen, als zij een langere gevangenisstraf ondergaan. Toch wil de minister van Rechtsbescherming bekijken of hij dit voor elkaar kan krijgen.

door Joost van der Wegen

Niet bewezen

Het onderzoekscentrum van Justitie (WODC) heeft voor minister Sander Dekker (VVD) van Rechtsbescherming bekeken of de invoering van een hogere maximumcelstraf voor jonge daders een goed idee is.
Conclusie uit het WODC-rapport is dat niet bewezen is dat langere gevangenschap voor jeugddelinquenten leidt tot minder recidive. De onderzoekers van het WODC adviseren de minister om eerst met deskundigen te bespreken wat het effect precies is van het langer opsluiten van jonge gewelddadige daders.

Effect

Er zijn ongeveer 550 plekken voor zwaardere jonge criminelen in inrichtingen in Nederland. Het rapport stelt vast dat ernstige geweldsmisdrijven door jongeren zeldzaam zijn. Het aantal jonge daders van geweldsmisdrijven daalt in Nederland zelfs al jaren, aldus het criminologisch onderzoeksinstituut.

Pleidooi

Al eerder kwam het CDA met het pleidooi om de strafmaat voor jonge geweldplegers te verhogen. Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) licht dat toe tegenover Crimesite: ‘Idee was om rechters sneller te kunnen laten kiezen voor het jeugdrecht. Want daarin staan opvoeding en het begeleiden naar werk centraal. Als zij in het volwassenenrecht worden berecht, omdat de rechter tot meer dan twee jaren wil veroordelen, is er juist helemaal geen zorg voor ze.’
Van Toorenburg was een van de Kamerleden die vroeg om uitvoering van een onderzoek naar een hogere strafmaat voor jonge daders.

Gareel

Het CDA-Kamerlid wil dus dat jonge criminelen door de rechter via het jeugdrecht tot meer jaren kunnen worden veroordeeld: ‘Zo’n jongere krijg je niet binnen een half jaar of een jaar in het gareel, zoals nu het geval is met de lagere strafmaat. Dat is naïef.’
Van Toorenburg denkt niet dat langere tijd in een gesloten inrichting een te zware maatregel is voor jongeren van tussen de 12 en de 18. ‘Je hebt voor hen soms juist meer jaren in een jeugdinrichting nodig, om tot een mogelijke gedragsverandering te komen op de langere termijn. ’