Jongeren omgekocht in jeugdgevangenissen

Jongeren in jeugdgevangenissen worden omgekocht om te voorkomen dat ze klachten indienen. Ze krijgen dan beltegoed, douchegel, hamburgers en een uurtje extra op de Playstation. Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert (foto) in een rapport dat vandaag verschijnt.

De groepsleiders van jeugdgevangenissen, maar ook die van gesloten jeugdzorginstellingen, proberen jongeren ervan te weerhouden een klacht in te dienen door hen extraatjes aan te bieden. ‘Dat is uiterst kwalijk,’ vindt Kinderombudsman Marc Dullaert. ‘Klachten moeten niet onderhandelbaar zijn.’

De vaak alledaagse klachten worden niet serieus genomen, aldus Dullaert. Jongeren die niet met hun advocaat mogen bellen omdat hun groepsleider staat te tafeltennissen, bijvoorbeeld. Of verlofdagen die niet doorgaan, omdat er te weinig groepsleiders aanwezig zijn.

‘Ik wil niet omgekocht worden, ik wil dat er serieus naar mijn zaak wordt gekeken’, aldus een van de jongeren tegen Dullaert.

De Kinderombudsman stelt in zijn rapport tien aanbevelingen voor om de klachtenprocedure in de betreffende instellingen te verbeteren.