Joran: Op zoek naar nieuwe advocaat

Eind mei gebeurt er doorgaans wat in het leven van Joran van der Sloot, is het geen verdwijning of doodslag dan is hij wel zijn advocaat kwijt. Op gezag van De Telegraaf kunnen we melden dat Máximo Altez en Van der Sloot uit elkaar gaan. Altez houdt het voor gezien na meningsverschillen met zijn cliënt en zou vandaag de rechtbank in Lima op de hoogte stellen van zijn besluit. Het ligt in de rede dat het proces van Van der Sloot, dat na de zomer was voorzien, vertraging oploopt. 

Vorige week werd al duidelijk dat er verschillen van mening waren binnen het kamp van Joran toen Máximo Altez op de Peruaanse televisie bekend maakte dat Van der Sloot op uitlevering naar de Verenigde Staten zou inzetten.

Een plotseling opgedoken Amerikaanse advocaat zou met autoriteiten in de Verenigde Staten contact hebben gehad.

John van den Heuvel maakte daarop in De Telegraaf bekend dat Joran juist in Peru wil blijven. Tegenover de De Telegraaf heeft Altez het uitleververhaal kennelijk weer als onzin bestempeld, terwijl hij op de televisie toch echt sprak over een uitlevering.

Joran van der Sloot moet dus op zoek naar een andere advocaat.

Dat brengt ook weer de vraag naar boven wie eigenlijk voor zijn advocaatkosten opdraait, gegeven het feit dat hij in onmin zou leven met zijn moeder. 

Volgende week staat in in zijn zaak een besloten pro-formazitting gepland waar het Openbaar Ministerie een overzicht zal geven van het bewijs in de zaak Stephany Flores.

Maximo Altez zet uit ‘coulance’ tegenover zijn ex-cliënt wel de procedure voort heeft tegenover Chili, dat hem op onterechte gronden zou hebben uitgezet. Deze procedure staat los van de strafzaak maar zou met een nieuwe advocaat helemaal op nieuw moeten worden ingezet.

Zie De Telegraaf.