Juridisch gevecht om de growshop op komst (COLUMN)

Op 1 maart 2015 is de Wet Strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt in werking getreden. Justitie hoopt met deze nieuwe wettelijke bepaling in één klap alle “toeleveranciers” van de wietteelt weg te kunnen vagen.

Door Arthur van der Biezen

Strafbaar is iedereen die:

voor de hennepteelt bruikbare, stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt , verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen , ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voor handen heeft of gegevens voorhanden heeft bestemd voor bedoelde teelt.

Handleiding: strafbaar

Alles wat je dus maar kunt verzinnen met betrekking tot de voorbereiding van wietteelt is nu strafbaar. Zelfs het hebben van informatie (een handleiding of instructieblaadje) bruikbaar bij de teelt valt onder de strafbepaling. Vereiste voor strafbaarheid is echter wel dat je wist of ernstige reden had om te vermoeden dat wat je voorhanden hebt bedoelt was voor de illegale wietteelt.

Gevecht

Daar zal dus nog een heel juridisch gevecht om geleverd gaan worden. Kon de leverancier of verkoper weten (of moest hij ernstig vermoeden) dat het om illegale wietteelt ging?  Valt ook de kleine huiskweker eronder of slechts de georganiseerde en grootschalige teelt? Allemaal vragen die door de rechter beantwoord moeten gaan worden.

Invallen

Justitie gaat er inmiddels vol tegen aan. Zo heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) alle exploitatievergunningen van growshops per 1 maart 2015 doen laten vervallen en zijn er reeds meerdere invallen geweest bij locaties die als growshops betiteld konden worden.

Testcase

Tijdens invallen op meerdere plekken in Noord-Brabant zijn alle spullen in beslag genomen, variërend van lampen tot voeding. Attributen die ook bij ieder tuincentrum te verkrijgen zijn. Agenten vergezeld van gemeenteambtenaren lieten tijdens de invallen weten  dat alles in beslag werd genomen om uiteindelijk duidelijkheid te verkrijgen omtrent de vraag wat nu wel en  niet verkocht mag worden onder de nieuwe wetgeving. Een test-case dus.

Zekere voor het onzekere

Inmiddels hebben echter veel verkopers van kweekproducten het zekere voor het onzekere genomen en is men kennelijk niet bereid  de “proefprocessen” af te wachten. RTV Rijnmond liet onlangs weten dat de Rotterdamse growshops van de aardbodem verdwenen lijken te zijn. Tijdens een rondgang langs bekende adressen kwam men tot de conclusie dat vrijwel alle deuren gesloten zijn en dat de telefoon niet meer wordt beantwoord. Kennelijk heeft men in Rotterdam en omgeving tijdig maatregelen genomen en is men niet meer zichtbaar aanwezig. Ook op internet schijnt men bot te vangen en kan er niet meer besteld worden. De één heeft een bordje aan de deur gehangen ‘wegens verbouwing gesloten’ de ander is inmiddels geheel leeg en verhuisd. Of de verkoop ook echt is gestopt is natuurlijk nog de vraag.

Gedoogbeleid

Het resultaat van de nieuwe wet is dus nu reeds zichtbaar. Min of meer openlijke verkoop van kweekproducten is verleden tijd. De grote vraag is echter: wat komt er voor in de plaats? Hoe gaat die in en verkoop in de toekomst eruit zien? Want één ding is duidelijk: men zal blijven kweken.

Geen straf

En daar is ook de rechtelijke macht zich bewust van. Onlangs oordeelde de rechter in Groningen nog dat een kweker die zich aan alle regels hield géén straf verdiende. De rechtbank overwoog:

Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat  verdachte en medeverdachte telkens tegenover de politie , het openbaar ministerie en de belastingdienst openheid van zaken hebben gegeven over het feit dat zij zich bezig hielden met de hennepteelt. Verdachten hebben de benodigde elektriciteit op een verantwoorde en veilige manier afgenomen en de elektriciteitsrekeningen aan de leverancier betaald.

Legale kweek?

Nu de geconstateerde kweek volledig binnen de belangrijkste doelstellingen van het door de overheid ontwikkelde gedoogbeleid viel oordeelde de rechter dat géén straf of maatregel opgelegd behoorde te worden.

Misschien is deze uitspraak een eerste kleine stap in de richting van de legale kweek. Wordt vervolgd.

Alle berichten door Arthur van der Biezen.

Arthur van der Biezen is strafadvocaat in Den Bosch.