Justitie begonnen aan tien dagen requisitoir in Marengo-proces

De komende weken spreken officieren van justitie in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp het requisitoir uit in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Er zijn tien dagen voor het requisitoir gepland, op 28 juni sluiten de officieren af met de strafeisen. De zeventien verdachten zijn volgens het Openbaar Ministerie lid geweest van een criminele organisatie die zes liquidaties heeft gepleegd en vier pogingen deed om mensen te liquideren. Daarnaast zijn er drie keer voorbereidingshandelingen voor liquidaties geweest en waren er twee pogingen om een explosief te laten afgaan. Eén van de verdachten is kroongetuige Nabil B.. 

Verplicht

Woensdagmorgen waren de verdachten door de rechtbank verplicht om te komen, alleen Saïd R. volgde de zaak via een video-verbinding. De officieren van justitie stonden erbij stil dat de zaal vol zat met verdachten, maar dat nabestaanden geheel afwezig waren. Volgens de officieren was er ook geen enkele nabestaande die zelf het spreekrecht durft uit te oefenen.

Het gaat om de nabestaanden van spyshop-directeur Ronald Bakker (59), Samir Erraghib (36), Abderrahim Belhadj (29), Ranko Scekic (45), Martin Kok (49) en Hakim Changachi (31). Vier van de slachtoffers lieten (jonge) kinderen na.

Gepraat

Volgens justitie is het motief van de meeste moordopdrachten erin gelegen dat mensen hebben gepraat met de politie of met anderen over criminele feiten. Martin Kok publiceerde over onder meer Ridouan Taghi. Het motief was kortom wraak, aldus justitie.

De verklaringen van kroongetuige Nabil B. zijn bij het onderzoek naar de moorden en de pogingen daartoe van groot belang geweest. Voordat hij zijn verklaringen had afgelegd, lukte het soms wel om schutters aan te houden, maar andere betrokkenen en opdrachtgevers bleven grotendeels buiten beeld. De verklaringen van B. gaven meer zicht op de wereld achter de moorden. Zo kwam justitie tot de conclusie dat er sprake was van één netwerk dat werd geleid door Ridouan Taghi. En ook concludeert justitie dat er nog meer moorden zijn gepleegd dan in het Marengo-proces ten laste zijn gelegd.

Pgp-berichten

Naast de verklaringen van Nabil B. ligt er een enorme hoeveelheid door de politie gekraakte pgp-berichten. Die zijn volgens justitie verstuurd door de verdachten en handelen over de gepleegde of nog te plegen moorden. Zo wordt er gesproken over ‘honden’ die moeten gaan ‘slapen’. de berichten laten volgens het Openbaar Ministerie zien hoe weinig een mensenleven voor de verdachten betekent. Die berichten vullen volgens justitie de verklaringen van Nabil B. aan.

Medeplegen: essentiele schakels

Dat er in een korte periode in de jaren 2015-2016 zoveel moorden zijn gepleegd en voorbereid was volgens justitie mogelijk omdat iedereen in de organisatie zijn eigen rol vervulde. Schutters konden hun slachtoffers vermoorden, omdat de verdachten er met elkaar voor zorgden dat er wapens en vluchtauto’s waren, dat er een woning was vanuit waar de schutters konden vertrekken of na afloop konden schuilen. Dat er telefoons waren waarmee men afgeschermd kon communiceren. Dat er geld was om de benodigde spullen mee te kopen en om uitvoerders mee te betalen. Dat de bewegingen van het slachtoffer in kaart werden gebracht. Dat de benodigde goederen en het benodigde geld werden gebracht naar waar dat nodig was. Elk van deze handelingen vormde, zo beschrijft het Openbaar Ministerie het, een essentiële schakel in het bereiken van het doel: het vermoorden van mensen.

Justitie vindt dat elk lid van de organisatie de volle verantwoordelijkheid draagt voor wat uit naam van de organisatie allemaal is gebeurd. ‘Wat dat betreft bestaat er dus geen onschuldige of onbeduidende bijdrage.’ Het lijkt erop dat justitie er later in het requisitoir zal stellen dat in veel zaken de verdachten de moorden samen pleegden, dus van medeplegen.

Nadat het requisitoir op 28 juni is voltooid zullen er na de zomer tot aan het einde van 2022 pleidooien van advocaten van de verdachten volgen. Daarnaast behandelt de rechtbank de achterlopende zaak tegen Saïd R. die van dezelfde feiten wordt beschuldigd. Het proces zal zeker niet in 2022 worden voltooid, mogelijk horen de verdachten in 2023 het vonnis uitspreken.