Justitie: 120.000 voor verdediging Demmink

Het ministerie van Justitie heeft de afgelopen twee jaar bijna 120.000 euro bijgedragen aan de financiering van de juridische verdediging van oud-secretaris-generaal Joris Demmink. Demmink is de afgelopen jaren achtervolgd door beschuldigingen over seksueel misbruik van jongens.

2013 en 2014

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van Groep Bontes/Van Klaveren een en ander toegelicht. De kosten zijn in 2013 en 2014 gemaakt voor rechtsbijstand in een strafvorderingsprocedure (ruim 64.000) en bijstand in civiele procedures (bijna 49.000).

Getuigenverhoor

De rechter-commissaris onderzoekt momenteel of Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van jongens in Turkije. Het advocatenkantoor van Mischa Wladimiroff heeft hem daarin bijgestaan. De civiele procedure bestond onder meer uit een openbaar getuigenverhoor voor de rechtbank in Utrecht waar Demmink is bijgestaan door advocaat Harro Knijff.

AD

Naast deze uitgaven is er nog een bedrag van 6529,50 euro dat Demmink moest betalen in het proces dat hij had aangespannen tegen het AD en verloor. Demmink wilde dat de krant artikelen over hem zou rectificeren, de rechter wees dat af. Opstelten is bereid die kosten ook te vergoeden. De reden die Osptelten geeft is dat ‘niet is komen vast te staan dat de door het AD geuite beschuldigingen gegrond zijn.’

Hoger beroep

Volgens Opstelten vloeit de financiële bijstand voort uit een eerder besluit om Demmink volledig te steunen. Het is niet zeker of Opstelten ook een eventueel hoger beroep in de zaak tegen het AD wil vergoeden. De minister heeft aan Demmink laten weten dat hij zich daarover ‘uitdrukkelijk zou beraden’.

Alle berichten over Demmink.