Justitie: iets meer crimineel vermogen afgepakt

Justitie en opsporingsdiensten hebben in 2019 netto 261.871.048 euro aan crimineel verdiend vermogen afgepakt van criminelen en criminele bedrijven. Dat geld gaat naar de schatkist. Dat resultaat is veel groter dan in 2018 maar het resultaat is vertekend door een grote klapper: de 183.668.076 euro die het Zweedse Telia Company AB betaalde voor een schikking.

Beslag

Het Openbaar Ministerie spreekt van een lichte stijging en werd is een gunstig perspectief voor de toekomst voor het OM. Er ligt momenteel voor ruim 1,9 miljard euro aan strafrechtelijk beslag in lopende zaken waar dit jaar en de komende jaren van kan worden geplukt.
Er is het afgelopen jaar daarnaast voor honderden miljoenen naar de Belastingdienst gegaan of ten goede gekomen aan slachtoffers. Bijvoorbeeld de 2,4 miljoen die een voormalig topman van een woningcorporatie betaalde aan een stichting.

Als ook inbeslag genomen drugs wordt meegerekend dan is er volgens het Openbaar Ministerie voor 2 à 3 miljard euro aan crimineel vermogen ontnomen.

Doel

Het doel van justitie is sneller geld afpakken van criminelen en ook geldstromen in onderzoeken eerder in kaart te brengen om te voorkomen dat het kan verdwijnen voordat de politie actie onderneemt. De focus moet veranderen van delictgerichte opsporing en vervolging naar het actief verstoren van het bedrijfsproces van criminaliteit, bijvoorbeeld het in kaart brengen van geldstromen en die aanpakken.