Justitie: nieuwe strategie bij ontneming crimineel geld

Om meer geld van veroordeelde criminelen te kunnen afpakken wil het Openbaar Ministerie dat in ieder groot onderzoek eerst naar de geldstromen wordt gekeken en hoe die kunnen worden ontnomen.

Mager

De reden voor de nieuwe strategie is dat het OM vindt dat de resultaten van de ontnemingsprocedures nu te mager zijn. Volgens de verantwoordelijke officier van justitie Janneke de Smet-Dierckx moet standaard in ieder onderzoek waarin geld het motief is, dus in de georganiseerde criminaliteit, door een financiële bril worden gekeken en geldstromen worden gevolgd. Dat betekent volgens de officier van justitie minder aandacht voor de kilo’s en de arrestaties.

171 miljoen

Vorig jaar is ruim 171 miljoen euro afgepakt. In 2017 was dat nog 221 miljoen. Daar komt bij dat het resultaat van 2018 vertekend is omdat hier de boete van 100 miljoen die de ING-bank (voor faciliteren van witwassen kreeg opgelegd) is bijgeteld. Het OM, Politie en opsporingsdiensten zien wel een constante langzaam stijgende lijn in het aantal ontnemingsvorderingen, maar die stijging gaat niet voortvarend genoeg. Hierover leeft bij het OM onvrede.

Dat afpakcijfer steekt schril af bij wat volgens onderzoekers jaarlijks door georganiseerde criminaliteit wordt verdiend in Nederland: in 2014 16 miljard, waarvan bijna 7 miljard met drugshandel.