Justitie: strafeis overvallen gaat omhoog

Het Openbaar Ministerie (OM) verhoogt de strafeisen tegen verdachten van overvallen op woningen en bedrijven. Dat heeft het College van procureurs-generaal in een richtlijn vastgesteld. Tegen meerderjarige overvallers gaat de eis met een jaar omhoog: een overval op een bedrijf wordt twee jaar, op een woning drie jaar. Dreigen met een vuurwapen levert nog een extra jaar op.

 

Als er zwaar lichamelijk letsel wordt veroorzaakt komt er nog een jaar bij. Een gewelddadige overval met letsel kan dus vier tot vijf jaar cel opleveren. Bij recidive komt er nog 50% bij.

Voor minderjarige overvallers blijven de eisen beperkt. In het jeugdstrafrecht gelden lagere strafeisen omdat het jeugdstrafrecht maxima kent van één en twee jaar jeugddetentie.

Justitie zegt van de verhoging van de strafeis een preventieve werking te verwachten. Justitie zegt ook hiermee te reageren op de grote ‘sociale impact’ die overvallen hebben op de slachtoffers.

Het aantal overvallen is de afgelopen jaren gestegen van 1.905 in 2006 tot 2.898 in 2009, aldus Justitie.

De minister van Justitie heeft vorig jaar de Taskforce Overvallen in het leven geroepen. Dat is een overleg met politie, gemeenten, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het bedrijfsleven.