‘Justitie zette deal kroongetuige al in voordat die getekend was’ (VIDEO)

Toen kroongetuige Nabil B. in 2017 zijn deal met het Openbaar Ministerie tekende had het Openbaar Ministerie – zonder dat hij het wist, en voordat hij tekende – in een zaak van de latere Marengo-verdachte Mohamed Razzouki al beloofd dat er binnen enkele maanden (nog) geheime stukken zouden worden ingebracht. Dat blijkt uit een opgenomen gesprek met de in 2019 doodgeschoten advocaat Derk Wierum over zijn client Nabil B.. De deal van B. was toen nog geheim. De actie van justitie vergrootte het wantrouwen dat al bestond tegen B.. En het zette het treffen van beveiligingsmaatregelen voor de familie van Nabil B. zwaar onder druk.

Door @Wim van de Pol

De opnames van Derk Wiersum, die in gesprek is met onbekende andere advocaten, komen dinsdag naar buiten op de website Marengo Leaks. De opnames zijn gemaakt enkele maanden voordat Wiersum werd doodgeschoten in september 2019. Op 29 maart 2018 was Reduan B. – broer van Nabil B. – doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

Wantrouwen

Nabil B. had in januari 2017 besloten kroongetuige te worden. Hij had zich in Amsterdam laten aanhouden met een vuurwapen. Er kwamen geheime gesprekken op gang met justitie over het sluiten van een kroongetuigendeal.

Er bestond toen vanuit het milieu al wantrouwen over de reden van de aanhouding van B..

Derk Wiersum vertelt in het gesprek dat hij is gebeld door mensen die zich uitgaven voor de broer van Nabil B. en informatie over de zaak wilden hebben. Zowel Wiersum als B. dachten dat dit niet zou kloppen.

Garantie

De familieleden van Nabil B. waren er faliekant op tegen dat hij een deal zou sluiten. Twee broers maakten volgens Wiersum in een gesprek met het Openbaar Ministerie duidelijk dat het gevaarlijk was en ook ‘hoeveel slagkracht de groep van Taghi heeft’. Ze zeiden volgens Wiersum dat die ‘ook wel iemand in de naaste omgeving van Taghi zou pakken.’ Eén van de broers was de later doodgeschoten Reduan B..

Wiersum zegt zich erover te hebben verbaasd dat risicoanalyses en keuzes over veiligheid door het OM werden gemaakt op basis van wat er in het verleden is gebeurd, ‘terwijl dat niet echt garantie is voor de toekomst is’. Wiersum:

Bijvoorbeeld het feit dat er nog nooit een broer van een kroongetuige doodgeschoten is, dat is een onderdeel volgens mij van de beslissing die het Openbaar Ministerie maakt wanneer ze met de familie aan tafel gaan en gaan praten over veiligheid. Want dat is nog nooit gebeurd, en is er dan een serieus risico dat het nu gebeurt?

Risico

Familieleden van B. waren ook in gesprek met het Openbaar Ministerie. Ze wilden toezeggingen over beveiliging en plannen van het OM horen over hoe het OM hen ging beveiligen. Volgens Wiersum kwam het Openbaar Ministerie niet met plannen over de brug:

De bottomline is dat het OM de bal eigenlijk terugkaatst en zegt: vertel maar wat jullie willen hebben.

Wiersum zegt nooit bij een gesprek geweest te zijn waarin met de familie van B. werd gesproken over concrete veiligheid maatregelen. Over een risico- of veiligheidsanalyse door het OM is nooit gesproken door het OM, aldus Wiersum:

Ik heb de gesprekken zo geïnterpreteerd dat het Openbaar Ministerie wel serieus met een risico rekening hield. Alleen ik denk niet met het risico dat er een moord gepleegd zou worden.

Toch werd op 29 maart 2018 Reduan B. doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

Afspraken

Nabil B. tekende zijn deal met het Openbaar Ministerie op 27 december 2017. Op dat moment zat Mohamed Razzouki vast in verband met een schietpartij in Utrecht. In die laatste zaak was toen al door de officier van justitie gezegd dat er stukken onthouden werden. Dit om de voorlopige hechtenis van Razzouki te verlengen. Aan de rechter-commissaris werd beloofd dat de stukken na drie maanden zouden worden gevoegd.

Wiersum daarover:

Toen is er dus op 19, kort na 19 december, is er een voorgeleding, dus dat zal wel 21 of 22 december zijn geweest, is er een balletje gaan rollen waarin stukken onthouden werden. (…) En die stukken die zijn gebaseerd op, of dat zijn de kluisverklaringen van Nabil. (…) Dus op het moment dat Nabil op 27 december tekent weten wij niet dat er al stukken onthouden worden in een andere strafzaak en dat die stukken pas vrijkomen als hij tekent.

Maar dat betekent wel dat als hij op het moment 27 december tekent dat het OM dan al weet dat eind maart die deal openbaar moet zijn. Want daar zitten ze in de zaak van Mohammed Razzouki aan vast. Dat weet ik nu maar dat wisten wij toen natuurlijk niet. En de afspraken die er gemaakt waren afspraken dat die deal in principe alleen geopenbaard zou worden als Taghi en Said Razzouki binnen zouden zijn.

Enkele maanden later bracht het Openbaar Ministerie het bestaan van de deal van Nabil B. naar buiten. Kort daarna werd Reduan B. doodgeschoten. De beveiliging van de familie van B. was op dat moment, volgens hen, nog niet geregeld.