Ombudsman onderzoekt Kaatee-lek niet

De ombudsman van de gemeente Amsterdam ziet geen reden om nader onderzoek te doen naar het lekken van informatie naar de media over het afwijzen van een exploitatievergunning voor gokhallen aan Marcel Kaatee, de geheel vrijgesproken ex-verdachte in de afpersingszaak rond Willem Holleeder. Daarmee laat de ombudsman de vraag hoe en waarom deze informatie vanuit de gemeente naar de media kon lekken onbeantwoord.

De gemeente toetste de vergunningsaanvraag in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Op 18 april kreeg de advocaat van Kaatee van de gemeente om 10.09 per fax te horen dat zijn vergunning voor de gokhallen was geweigerd. De Bestuursvoorlichting heeft op 18 april 2011 in de ochtend op de vraag van Parooljournalist Paul Vugts – of het juist was dat de vergunningen waren geweigerd – met een simpel ‘ja’ – beantwoord zonder verdere toelichting. Het verhaal stond vanaf 13.00 te lezen in Het Parool. Op 20 april ontving Kaatee bericht van de gemeente.

Het Parool schreef dat de gemeente ervan overtuigd is ‘dat “een ernstig gevaar” bestaat dat verzoeker de hallen voor criminele activiteiten misbruikt’ en dat daarom aan Kaatee een exploitatievergunning voor diens gokhallen was geweigerd. 

Op 1 mei 2011 verscheen het boek ‘De strijd tegen de Amsterdamse onderwereld’ van Parool-journalist Paul Vugts. Ook daarin is opgenomen dat het stadhuis aan Kaatee de verlenging van de exploitatievergunningen onthoudt.

Kaatee klaagde daarom bij de ombudsman dat er informatie vanuit het Amsterdamse stadhuis moet zijn gelekt naar Het Parool.

Kaatee zegt ook dat een journalist van AT5 hem op vrijdagmiddag 15 april 2011 al belde met een verzoek om commentaar op de afwijzing van de gemeente op de aanvragen. De journalist dacht dat verzoeker het besluit al had ontvangen. Hij heeft Kaatee ook bevestigd per mail dat hij de informatie ‘bij een bron’ had opgevangen. Op die vrijdagmiddag was het conceptbesluit bij de burgemeester aangeboden.

Zowel Vugts als de AT5-journalist moeten dus vanuit de gemeente informatie hebben gehad over de afwijzing.

Op een hoorzitting van de ombudsman zijn de bestuursvoorlichter van de gemeente en de twee journalisten onder het verband van de belofte gehoord. De journalisten hebben zich beroepen op hun journalistieke verschoningsrecht. Ze hebben hun bron dus niet bekendgemaakt. Daarmee bleef ook onbekend waneer en hoe zij de informatie kregen van de gemeente.

De bestuursvoorlichter ontkende uitdrukkelijk voortijdig enige mededelingen aan de pers te hebben gedaan. ‘Bij deze stand van zaken is er voor de ombudsman geen aanknopingspunt voor nader onderzoek’, schrijft ombudsman Ulco van de Pol. ‘Dat wil zeggen dat uit het onderzoek van de ombudsman niet is gebleken dat van de zijde van het stadhuis in deze kwestie het vereiste van privacy is geschonden.’

Kaatee is in 2009 vrijgesproken van witwassen als medeplichtige van afpersing. Voor de stelling dat zijn gokhallen in feite eigendom zouden zijn van Willem Holleeder was geen bewijs te vinden. Toch is hem een vergunning geweigerd op grond van de Wet Bibob. Kaatee is daar boos over en vindt dat de gemeente hem tegenwerkt.   

Kaatee is evenmin tevreden over het onderzoek van de ombudsman: ‘Als het juist is dat de voorlichter niet heeft gelekt, dan heeft iemand anders van de gemeente dus gelekt. Maar gelekt is er. En daarover ging mijn klacht.’

Op de site van de ombudsman staat evenwel: ‘Dat wil zeggen dat uit het onderzoek van de ombudsman niet is gebleken dat van de zijde van het stadhuis in deze kwestie het vereiste van privacy is geschonden.’ 

Maar dat is dus feitelijk onjuist. Er is wél gelekt vanuit de gemeente, en dus is de privacy van Kaatee wél geschonden. Wel juist is dat ombudsman zijn onderzoek naar het lekken niet wil voortzetten.

Kaatee daarover: ‘De ombudsman wil kennelijk alle verdenkingen tegen de gemeente wegnemen. Dat is niet de taak van een ombudsman.’

In dat verband is het opvallend dat op de website van de ombudsman vermeld staat dat de AT5-journalist aan Kaatee ‘meedeelde dat de bekendmaking aanstaande was.’ Ook dat is niet juist. Uit het rapport zelf blijkt dat de AT5-journalist wel degelijk vooraf op de hoogte was.

Hier is het rapport te downloaden.

Lees ook:

‘Casino’s op Wallen niet crimineel’ 

Kaatee stapt naar de rechter 

Kaatee, Kafka en de Catch 22 

Gemeente: eerst media, dan Kaatee