Kabinet: veroordeelden langer in de bajes

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de regeling voor vervroegde vrijlating van criminelen moet worden bijgesteld. Dat schrijft De Telegraaf. Verblijf in de bajes kan in de toekomst nog steeds met een derde worden ingekort, maar met een maximum van twee jaar.

Langgestraften

Mensen die lange straffen hebben kunnen dus nog maar tot twee jaar van tevoren op vrije voeten komen. Nu krijgen alle langgestraften een derde korting, wat neer kan komen op vele jaren minder cel. Aan deze zogeheten voorwaardelijke invrijheidstelling zijn voorwaarden verbonden. Bovendien komen gedetineerden die zich niet goed gedragen in de gevangenis ervoor niet in aanmerking.

Bewijzen

Het nieuwe kabinet wil ook dat het automatisme in het systeem verdwijnt. Alleen goed gedrag in de bajes is dan niet meer voldoende. Criminelen zouden moeten gaan aantonen dat ze vrijlating verdienen. Hoe ze dan zouden moeten bewijzen dat ze zich goed hebben gedragen schrijft De Telegraaf niet. Mogelijk moet de directie van de inrichting een rapport opstellen.