Kabinet wil telecomegegevens weer opslaan

Het kabinet wil een nieuwe bewaarplicht voor telecom- en internetgegevens invoeren. De oude bewaarplicht werd in maart aan de kant geschoven door de Nederlandse rechter, omdat het een te grote inbreuk op de privacy is. Het kabinet heeft besloten dat het OM voortaan toestemming moet krijgen van een rechter-commissaris, en hoopt dat met die extra waarborg de bewaarplicht wel kan blijven bestaan.

Eén van de bezwaren van de rechtbank die de wet ongeldig verklaarde, was dat er geen rechter aan te pas kwam. De telecombedrijven moesten verplicht onder meer locatiegegevens en welke nummers er gebeld werden opslaan, en het OM kon daar min of meer vrij in grasduinen. Dat wordt in de nieuwe wet dus aan banden gelegd.

‘Onmisbaar voor opsporing’

Volgens het kabinet is de bewaarplicht ‘onmisbaar’ voor de opsporing van zware criminelen. De gegevens worden, volgens het kabinet, vaak pas in een later stadium opgevraagd, omdat er in dat geval niet direct een verdachte in beeld komt. Daarom moeten de gegevens maandenlang bewaard worden, staat in het wetsvoorstel. Het gaat om de oude bewaartermijnen: zes maanden voor internetgegevens, twaalf maanden voor telefoongegevens.

Het wetsvoorstel wordt nu doorgestuurd naar de Tweede Kamer, die eerst zal moeten instemmen met het voorstel. Ook de Eerste Kamer komt eerst nog aan het woord.