Kamervragen onderzoek Buruma-Baybasin

PvdA-kamerlid Jeroen Recourt heeft vragen aan de minister van Justitie gesteld over het technisch onderzoek naar de telefoontaps in de Zaak-Baybasin. De toegangscommissie voor afgesloten strafzaken (TCEAS) onder leiding van hoogleraar Ybo Buruma liet deskundigen in Israël en de Verenigde Staten onderzoek doen naar manipulaties in de telefoontaps van de levenslang gestrafte Hüseyin Baybasin. Maar de Amerikaanse deskundigen kregen niet de orginele kloon van de opslagschijf en moesten het ‘uit kostenbesparing’ doen met mindere kwaliteit. Recourt – zelf oud-rechter – wil nu weten of deze bezuiniging de uitslag van het onderzoek heeft beïnvloed.

Het is namelijk opvallend dat de deskundige met de de beste kwaliteit aan onderzoeksmateriaal de meeste onverklaarbare geluiden en frequentie-variaties heeft vastgesteld. In één gesprek zag hij wel tachtig van dergelijke ‘events’.

De Amerikaanse deskundige waren gereserveerder in hun conclusies. Niettemin vonden ook zij dat twee gesprekken hoogswaarschijnlijk gemanipuleerd waren. Daarnaast vonden de deskundigen overeenstemming over een onverklaarbare kiestoon die in Nederland zou moeten zijn opgenomen maar die nergens op de wereld in een dergelijke frequentie en duur voorkomt.

Ondanks deze technische conclusies stelde de Commissie Buruma dat de taps niet zijn gemanipuleerd.

Hieronder de vragen van Recourt:

‘Heeft u kennis genomen van de recente berichtgeving over de telefoontaps in de zaak Baybasin. (Spits 7 februari)

Is het waar dat de telefoontaps voor onderzoek naar Israel en de VS zijn gestuurd? Zo ja, wat was de onderzoeksvraag van het OM aan de onderzoekers?

Is het gebruikelijk om onderzoekers in andere landen te vragen banden met telefoontaps of andere audiomateriaal te onderzoeken op mogelijke manipulatie? Zo ja, hoe vaak gebeurt dit en in welke zaken wordt en dergelijk onderzoek verzocht?

Waarom is het materiaal in deze zaak juist naar deze twee landen gestuurd?

Is het waar dat de onderzoekers in Israel en de VS in deze zaak verschillende banden hebben gekregen? Zo ja, wat is de waarde van de uitkomst van het onderzoek, als de landen verschillend materiaal voor onderzoek aangeboden krijgen? Is het gebruikelijk dat meerdere onderzoekers worden gevraagd de banden te bekijken op eventuele vervalsing of manipulatie en waarop vervolgens verschillend materiaal wordt verstuurd?

Welke audiobanden hebben de onderzoekers gekregen en waarom hebben zij niet het origineel of een kloon gekregen? Zijn de banden die de onderzoekers hebben gekregen dan bewerkt? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom dan niet een kloon van de originele tapes gestuurd?

Bent u van mening dat het OM beter exact dezelfde klonen had kunnen gebruiken om te laten onderzoeken in Israel en de VS? Zo ja, welke stappen heeft u ondernomen om te bereiken dat alsnog deugdelijk onderzoek wordt gedaan? Zo nee, waarom is dit niet belangrijk? En wat vindt u van de opmerking van de Amerikaanse onderzoekers die zeggen dat authenticiteitanalyses alleen kunnen worden uitgevoerd met de originele opnamen, of klonen daarvan?

Zijn er regels waarin staat hoe om moet worden gegaan met tapes met audiomateriaal en wat ter onderzoek gestuurd moet worden om te komen te een deugdelijk onderzoek? Zo jij welke regels zijn dat?

Hoe beoordeelt u de opmerking van de onderzoekers in de VS die zeggen dat heel veel kleine ‘smoking guns’ nog belangrijker zijn dan de paar aanwezige ‘smoking cannons’? Baart zo’n opmerking u geen zorgen ten aanzien van de betrouwbaarheid van het aangeleverde materiaal?

Wat is vervolgens met de analyses van de Israëlische en Amerikaanse onderzoekers gedaan?’

Lees ook:

‘OM verprutst onderzoek Baybasin

Advocaat Baybasin ‘verbijsterd en beschaamd

Commissie Buruma: ‘Telefoontaps Baybasin niet gemanipuleerd