Kamervragen over verschillende versies strafblad

Het Tweede Kamer-lid Michel van Nispen (SP) heeft aan de minister van Veiligheid en Justitie vragen gesteld naar aanleiding van het bericht op Crimesite over het bestaan van verschillende uittreksels van justitiële documentatie.

Nul

Wie ten onrechte is vervolgd voor een strafbaar feit en daarvoor een schadeclaim bij de staat wil indienen krijgt altijd nul op het rekest. Dat heeft een aantal oorzaken.

In het artikel blijkt dat een aantal juridisch deskundigen (op grond van een serie uittreksels van juridische documentatie van een gedupeerde) concludeert dat Justitie er (voorzover bekend in ieder geval van één persoon) kennelijk meerdere versies van zijn strafblad op na houdt. Zij concluderen zelfs dat Justitie er meerdere separate systemen op na moet houden.

Van Nispen vraagt hier opheldering over.

Sepotgrond

In het onderhavige geval was op bepaalde versies van het strafblad de sepotgrond “01” verdwenen. Van Nispen wil van de minster weten of het juist is dat volgens de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad alleen deze sepotgrond – als enige uitzondering – wél tot een schadevergoeding van een gedupeerde kan leiden. Hij vraagt ook of het juist is dat deze sepotgrond “01” in sommige gevallen automatisch wordt weggelaten uit een uittreksel van een strafblad. Ook wil Van Nispen weten welke gevolgen dit weglaten kan hebben voor mensen die gebruik willen maken van hun recht op schadevergoeding.

Twee systemen

Ook concludeerden de deskundigen dat de minster eerdere Kamer-vragen kennelijk foutief en onvolledig beantwoord heeft. Van Nispen wil weten hoe het kan dat de minister eerder aan de Tweede Kamer liet weten dat er sprake is van één administratief systeem waarin strafbladen (juridische documentatie) wordt verwerkt, terwijl er nu kennelijk sprake is van minimaal twee systemen.

Zo betaalt de Staat nooit schadevergoeding