Kan betalen aan CJIB witwassen zijn?

Wie een ontnemingsvordering of boete krijgt opgelegd moet betalen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Als je het bedrag netjes voldoet, kan je dan worden vervolgd en worden veroordeeld voor witwassen? Ingeval van Danny K. zou dat kunnen gebeuren.

Illegale bron

Op 2 december 2010 stortte K. op het GWK op Schiphol 60.000 euro voor een aan hem in het verleden opgelegde ontnemingsmaatregel, in verband met een overvalzaak. Volgens het Openbaar Ministerie valt deze betaling niet te verklaren uit een legale bron van inkomsten van Danny K. en daarom was het witwassen. Een aantal contante betalingen aan het CJIB vormen dus nu bewijs van witwassen in het dossier tegen K. waarover de rechtbank in Haarlem zich buigt.

Geen MOT-meldingen

Danny K.’s advocaat Inez Weski heeft in haar pleidooi hevig geprotesteerd tegen dit bewijs. Want K. was juist met het CJIB expliciet overeengekomen dat de vordering contant konden worden betaald ‘onder vrijwaring van vervolging’. Het CJIB beloofde ook geen (MOT) melding te maken van de stortingen. Zelfs de storting via het GWK op Schiphol was met het CJIB doorgesproken, in drie termijnen van 60.000 zou 180.000 worden voldaan. ‘Wie gaat er nu nog betalingen doen aan het CJIB als je daardoor vervolgens voor witwassen veroordeeld kan worden’, vraagt Weski zich af.

Martha

In het zogeheten Ludovica-onderzoek naar onder meer Gwenette Martha, waar K. alleen zijdelings in beeld inzake bemiddelen of verkopen van dure horloges (waar ook Martha over bleek te beschikken) was hij ook verdachte. Er doken eveneens betalingen aan het CJIB op. Maar in 2009 werd hem te verstaan gegeven dat hij geen verdachte meer was en het Ludovica-onderzoek tegen hem (maar niet tegen Martha c.s.) van de baan was. Iemand op grond van dezelfde feiten opnieuw vervolgen kan niet (dat heet het ne bis in idem-principe). En toch gebeurt dat nu de Andes-zaak voor de rechtbank in Haarlem, vindt Weski.

Grondslag

Officier van justitie Koos Plooij stelde in zijn requisitoir dat bij de CJIB betalingen wel sprake zou zijn van witwassen omdat de herkomst onbekend zou zijn en niet anders dan illegaal zou kunnen zijn. Weski: ‘De herkomst was wel bekend want dat de grondslag van de ontnemingsmaatregel was de vaststelling van wederrechtelijk verkregen voordeel uit de bewezen verklaarde misdrijven, en die heeft mijn cliënt vervolgens dus terug betaald.’

De rechtbank in Haarlem zal op een nader te bepalen datum in maart uitspraak doen in de Andes-zaak.

Zie ook:

Tientallen illegale taps met journalisten

Bewijs, beeldvorming en Danny K.

Danny K.: ‘de jacht op een verdenking’