Kanttekeningen bij de misdaadcijfers

De criminaliteitscijfers zijn opnieuw gedaald. Dat melden het CBS en WODC. De politie registreerde in 2016 930.000 misdrijven. Dat is een daling van 5,1 procent ten opzichte van 2015. Ook zijn er vorig jaar minder verdachten geregistreerd: 270.000. Dat zijn er 11% minder dan in 2015. Het is de vraag of de trend zich dit jaar voortzet. 

Elsevier gaf eind september van dit jaar namelijk aan dat het aantal levensdelicten in 2017 waarschijnlijk zal stijgen. De teller stond op 21 september op 108 dodelijke slachtoffers, evenveel als in heel 2016. Opvallend is het aandeel liquidaties: dat zijn er tot nu toe 19, dat is ongeveer het dubbele van de voorgaande jaren. Het moordcijfer van vorig jaar was het laagste sinds Elsevier in 1992 begon om het aantal moorden in één jaar te registreren. Het is meer dan gehalveerd: van 260 in 1992 naar 108 in het afgelopen jaar.

Verschillende oorzaken

De trend van de afgelopen decennium laat in ieder geval dalende misdaadcijfers zien. In tien jaar tijd nam het aantal misdrijven met 29 procent af en het aantal verdachten zelfs met 46 procent. Rechters behandelen 28 procent minder zaken dan in 2007. De dalende trend heeft verschillende oorzaken zo menen deskundigen. Sinds de opkomst van het internet en de smartphone blijven mensen meer binnenshuis. Ook zou de vergrijzing mogelijk een rol spelen. Daarnaast wijzen deskundigen op het succes van preventie, zoals de aanpak in Amsterdam van de Top600, jonge veelplegers die goed in de gaten worden gehouden.

Daarnaast is het de vraag in hoeverre de criminaliteit naar internet verschuift. Veel cybercriminaliteit blijft buiten de officiële cijfers.