‘Khalid Kasem had een keer contact met Ridouan Taghi’ (UPDATE)

‘Khalid Kasem had een keer contact met Ridouan Taghi’ (UPDATE)

Een opgenomen gesprek tussen Peter R. de Vries en Khalid Kasem onthult dat Kasem op zeker moment een rechtstreeks contact heeft gehad met Ridouan Taghi, vermoedelijk op een moment dat die nog voortvluchtig was. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Lekken

Kasem werd in 2015 door het Openbaar Ministerie in verband gebracht met het lekken van informatie aan Taghi’s criminele organisatie, hetgeen Kasem ontkende. Al bekend was dat Taghi en Kasem tot groep zeven van de basisschool bij elkaar in de klas hebben gezeten.

In het gesprek blijkt dat Kasem vele mannen die volgens de rechtbank tot de criminele organisatie van Taghi zijn gaan horen persoonlijk kent van vroeger. Ook kent hij Shurandy S., de moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B..

In het gesprek zegt Kasem dat er tot twee keer toe druk op hem is uitgeoefend door de groep van Taghi om informatie door te spelen, maar dat hij dat heeft geweigerd.

Uit de conversatie blijkt dat Kasem, anders dan hij publiek heeft verteld, vanuit zijn jeugd veel meer wist over Taghi en zijn vrienden. Hij spiegelde eerder publiekelijk voor dat er in zijn jeugd nauwelijks contact was geweest.

Privékwestie

Volgens het Algemeen Dagblad vertelt Kasem in het opgenomen gesprek ook dat hij optrad als advocaat van Raffaele Imperiale, een Camorra-lid, die inmiddels in Italië wordt berecht. Justitie in Nederland denkt dat Imperiale een criminele zakenpartner van Taghi is geweest.

De dag nadat Taghi in Dubai is gearresteerd vertelde Kasem tijdens de lunch aan De Vries Imperiale te hebben bijgestaan. Later die dag is er nog een gesprek waaraan ook Royce de Vries meedoet. Peter R. de Vries heeft dat gesprek heimelijk opgenomen.

Het blijkt dat zijn kantoorgenoten Peter R. de Vries en Royce de Vries dachten dat Kasem vakantie vierde in Dubai. Ze wisten niet dat Kasem daar behalve vakantietijd ook Raffaele Imperiale als advocaat bijstond in een privékwestie.

Bedreigd

Kasem zegt dat hij en Taghi een rechtstreeks contact hebben gehad in de tijd dat Peter R. de Vries naar buiten bracht dat hij door Taghi zou zijn bedreigd.

Kasem: ‘Dat was eigenlijk de eerste keer in weet ik hoeveel jaar dat ik rechtstreeks met Taghi contact heb gehad. Voor de rest, eigenlijk niet’, zegt Kasem.

Op dat moment was Taghi voortvluchtig.

Brief van Taghi

Enkele dagen later bracht De Vries naar buiten dat hij een briefje van Taghi zou hebben gehad, waarin deze had geschreven dat De Vries niets van hem te vrezen had.

Peter R. de Vries heeft nooit willen zeggen hoe hij aan dit briefje is gekomen. Het Algemeen Dagblad laat de mogelijkheid open dat Kasem dit heeft doorgegeven. Desgevraagd wil geen van de betrokkenen hier iets over zeggen.

Overigens blijkt uit het artikel van het Algemeen Dagblad dat het wat betreft het contact tussen Taghi en Kasem bij dit ene contact is gebleven.

Geheimhouders

In reactie heeft Khalid Kasem aan het Algemeen Dagblad laten weten dat hij niet op vragen wil en kan reageren, omdat het gesprek met vader en zoon De Vries vertrouwelijk was, ’tussen geheimhouders’.

Kasem zegt dat het AD-artikel ‘bol staat van de onjuiste suggesties en valse verdachtmakingen. Dit is sensatiejournalistiek.’ Hij ontkent andermaal ‘op enigerlei wijze tuchtrechtelijk laakbaar’ te hebben gehandeld.

Royce de Vries

Royce de Vries zegt dat er uit de opgenomen gesprekken ‘geen andere conclusie valt te trekken’ dan dat hij en zijn vader een aantal keren aan Khalid vragen hebben gesteld over contacten die hij in zijn jeugd in Nieuwegein met Taghi en zijn groep heeft gehad.

Royce de Vries: ‘Een andere conclusie is mijns inziens niet te trekken uit de opname, ook niet op basis van de twee losstaande incidenten die Khalid aan mijn vader en mij beschrijft. Ik stel vast dat in het conceptartikel en de vragen van het AD onjuiste aannames worden gedaan.’

De Vries zegt dat zijn geheimhoudingsplicht hem belet om er concreet op in te gaan.

Hij zegt dat hij en zijn vader destijds geen aanleiding hadden om te twijfelen aan de verklaringen van Kasem. De Vries: ‘Was dat wel het geval geweest, of was gebleken dat Khalid niet de waarheid had verteld, dan hadden wij de samenwerking beëindigd.’

Gestolen

Het gerechtshof besloot vorige week dat het Algemeen Dagblad uit en over de opnames mag publiceren. Eerder publiceerde de krant informatie uit een gesprek waaruit bleek dat Kasem een medewerker van justitie zou hebben betaald om iemand op vrije voeten krijgen. Om een vervolgpublicatie te voorkomen startte Royce de Vries een kort geding.

Royce de Vries zegt tegen het Algemeen Dagblad dat de opnames ‘gestolen’ zijn en daarna bij het Algemeen Dagblad zijn terechtgekomen.

Royce de Vries spreekt ook over de reden het kort geding te voeren. Hij heeft aan zijn vader beloofd om zo goed mogelijk vertrouwelijke informatie waarover zijn vader beschikte af te schermen: ‘Samen met de veiligheidsrisico’s die aan deze publicatie kleven, is dat de reden geweest dat ik mij genoodzaakt voelde om een kort geding te starten. Ik heb niets te verbergen, maar wel veel te beschermen.’