‘Kindermisbruikers krijgen vaak geen celstraf’

Bijna de helft van de volwassenen die een kind ernstig seksueel hebben misbruikt krijgt geen gevangenisstraf. Dat staat volgens De Telegraaf in een rapport van Corinne Dettmeijer, de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

43%

Het gaat om 43% van de daders. Eén op de vijf daders krijgt een vrijheidsstraf van meer dan een jaar. De maximumstraffen lopen van van zes jaar tot zestien jaar, maar de hogere straffen worden slechts zelden opgelegd.

In het rapport “Ontucht voor de rechter II” analyseerde de rapporteur 182 kindermisbruikvonnissen uit 2012 en 2013.

Verzwarende invloed

Opmerkelijk is dat rechters in kindermisbruikzaken weinig rekening lijken te houden met factoren die normaal gesproken een verzwarende invloed op de straf hebben, zoals het feit dat iemand eerder ook al zedendelicten pleegde. Een andere factor is het schenden van gegeven vertrouwen zoals een onderwijzer of jeugdleider aan wie zorg voor kinderen is uitbesteed.

Dettmeijer zegt in De Telegraaf dat het lang niet altijd duidelijk wordt uit de motivering van de straf welke factor voor de rechtbank gewicht in de schaal heeft gelegd en welke niet. Ze pleit voor meer lijn in het opleggen van de strafmaat.

Beroepsverbod

Dettmeijer schrijft in het rapport dat het risico op herhaling bij delinquenten hoger is dan noodzakelijk omdat de kindermisbruikers van de rechter niet vaak een beroepsverbod opgelegd krijgen. Als een dader inmiddels een ander beroep heeft of niet meer werkt in zijn baan blijft de kans op herhaling bestaan en kan een kindermisbruiker later toch weer een baan met kinderen vinden en in herhaling vallen.

Rechters

In het Algemeen Dagblad ontkent de voorzitter van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) dat rechters systematisch lager straffen. Iedere zaak is anders. De feiten die zijn gepleegd kunnen aanzienlijk uiteenlopen, straffen kunnen en moeten daarom ook erg verschillen, vindt hij.