Klaas Otto moet langer vastblijven (UPDATE)

De rechtbank in Breda heeft donderdagmiddag besloten dat de voorlopige hechtenis van voormalig generaal van No Surrender MC, Klaas Otto, met drie maanden wordt verlengd, zoals was gevorderd door het Openbaar Ministerie. Een verslag uit de rechtbank.

Door @Wim van de Pol

Klaas Otto zit nu ruim drie maanden vast op verdenking van witwassen, betrokkenheid bij een brandstichting en een aanslag met een handgranaat in 2012, en bij onder meer afpersingen in de periode 2013-1015 en een zware mishandeling in 2014. Zelf zegt hij volledig onschuldig te zijn en zich vanuit zijn woonplaats Bergen op Zoom te hebben bezig gehouden met de handel in auto’s en inkomsten te hebben gehad uit een zonnecentrum.

Aanhouding

Het OM doet al sinds medio 2006 strafrechtelijk onderzoek naar de activiteiten van Klaas Otto die indertijd een lokale afdeling van MC Satudarah in Zundert had opgezet, later switchte hij en richtte No Surrender MC op. De inspanningen van de recherche hebben niet geleid tot een grote strafzaak, tot aan dit voorjaar. Otto werd eerst vervolgd voor witwassen, waarna pas deze zomer tenlasteleggingen volgden voor de geweldsdelicten en de afpersingen en uiteindelijk een aanhouding.

Handgranaat

Otto praktiseerde een levendige handel in voertuigen met legio mensen en opereerde ten dele in de onderwereld en ten dele in de bovenwereld. In 2015 schoot in België ene Joop M. hem in de schouder. Deze Joop M. beschuldigt Otto van afpersing. Dat doet ook een kickbokser, die hem er ook van beticht opdracht te hebben gegeven voor het gooien van een handgranaat en brandstichting. Doelwit was een voormalige zakelijke relatie van Otto, die zich sindsdien niet meer in Nederland heeft laten zien. Uit angst, zegt het OM.

Getuigen ‘bedreigd’

Al met al ziet het Openbaar Ministerie tal van bewijzen om Otto in ieder geval langer vast te laten zitten, ook al omdat het onderzoek ten dele nog loopt. Er is ook een groot gevaar dat Otto getuigen zal gaan beïnvloeden, vindt het OM.

Officier van justitie Greetje Bos had zich voorgenomen een grondige schets te presenteren van Klaas Otto als een man wiens criminele activiteiten de rechtsorde ernstig bedreigen. Schorsen of opheffen van de hechtenis was dus niet aan de orde volgens haar: ‘Verdachten als deze horen nergens anders thuis dan in een huis van bewaring’. Zij stelde dat er in het dossier vier getuigen waren bedreigd, en vertrouwde de rechtbank toe de ‘stellige indruk’ te hebben dat het er in feite veel meer waren. Bos:

Er is een angst voor Otto. Getuigen laten zich liever mishandelingen overkomen in de hoop dat het ooit over zal zijn dan dat ze een verklaring bij de politie afleggen. (…) De omerta geldt.

Rechtsorde

Als hij vrij zou komen zou dat in de ogen van Bos: ‘een schokgolf voor de rechtsorde zijn, een slag voor de maatschappij.’ Volgens haar mogen beroepscriminelen als Otto hun proces niet in vrijheid afwachten omdat ze ‘de normale gang van zaken ondermijnen’. Bos:

In het zuiden is het probleem vele malen groter dan elders in het land. Het gaat de hele overheid aan. En het werkt: zaken lopen vertraging op, worden geschorst of mislukken.

Daar kon Otto het mee doen.

Toneelstuk

Op zeker moment gooide Otto in protest zijn zijn pen neer en schamperde luid: ‘wat een toneelstuk’. Hij kreeg nog de gelegenheid om zijn grieven te verduidelijken maar de voorzitter van de rechtbank informeerde hem dat hij op een voorbereidende zitting niet alles wat de officier van justitie zei kon gaan tegenspreken. Dat begreep hij wel.

Hij heeft de wind van de beeldvorming natuurlijk niet mee, zeker niet na de suggestie dat hij Panorama-journalisten zou hebben laten bedreigen, iets dat hij ontkent. De beschuldigingen zijn allemaal sprookjes, meent hij. Wat betreft de brandstichting uit 2012 loofde hij een beloning van 10.000 euro uit. ‘Wij gaan de dader brengen’, kondigde hij aan. ‘Na 4,5 jaar moet het OM sorry zeggen tegen me, maar nee ze gaan door’. Autohandel, dat is wat hij doet, in tien jaar onderzoek nooit voor drugs veroordeeld of vervolgd, onderstreepte hij.

Opnameapparatuur

Zijn advocaat Louis de Leon is er goeddeels van overtuigd dat de beschuldigingen van afpersing en de geweldsdelicten uiteindelijk geen stand zullen houden na de inhoudelijke behandeling. De verklaringen van de belangrijkste getuigen, die zelf een criminele achtergrond hebben, zijn volgens hem ‘niet betrouwbaar’. Ze hebben een ‘welbegrepen eigenbelang’ om te verklaren vindt hij. De Leon:

Als je in België iemand in zijn schouder schiet en je wilt niet in voorlopige hechtenis daarvoor, ja, dan moet je wel met een goed verhaal komen en dat doet Joop M. nu. Hij legt belastende verklaringen af over Otto.

Een andere getuige stapte gewapend met geheime opnameapparatuur op Otto af en stelde de gesprekken ter beschikking aan justitie, gesprekken die in belastende zin voor Otto wat meevielen. Voor deze getuige geldt hetzelfde, aldus De Leon, ‘hij was zelf verdachte van de brandstichting in 2012’.

De zaak zal nog lang door gaan slepen. In december hoopt de rechtbank in een regiezitting de inhoudelijke behandeling te kunnen gaan plannen.

De voorgaande berichten over Otto:

‘Clubhuis No Surrender Amsterdam afgeluisterd’

‘Justitie jongleert met de zaak-Klaas Otto’

Klaas Otto blijft langer vast zitten

‘Otto wilde captain Vlaardingen doden’