Klacht tegen rechter in zaak Holleeder-dossiers

Sebastiaan Beens, die links op zijn website had gezet naar de verklaringen van Willem Holleeder en zijn zussen, heeft een klacht ingediend tegen de kortgeding rechter. Die had bepaald dat Beens de verwijzingen naar de verklaringen van zijn site moest halen. Volgens Beens was de rechter echter vooringenomen, zo zou uit een geluidsopname blijken.

Beens heeft stiekem een geluidsopname gemaakt van een gesprek tussen de rechter en zijn griffier. Uit dat gesprek wordt duidelijk dat de rechtbank zijn vonnis al klaar had voordat de zaak behandeld werd. De griffier bleek het vonnis al vóór de inhoudelijke behandeling te hebben geschreven.

Hoge Raad

De klacht is ingediend bij de Hoge Raad. Sébas Diekstra, de advocaat van Beens,: ‘De reden hiervoor is dat het bestuur van de rechtbank Gelderland reeds via de media te kennen heeft gegeven dat de zitting beslist geen toneelstuk was en de zitting eerlijk is verlopen. Hierdoor bestaat er bij cliënt onvoldoende vertrouwen in een niet-vooringenomen behandeling van zijn klacht.’

Eerder bericht hier.