Foutieve anonieme informatie

Het parket in Haarlem heeft de reden laten weten van een inval met een arrestatieteam op 8 december in een woning in een dorp in Zuid-Holland. In tegenwoordigheid van een rechter-commissaris is daar, zonder opgaaf van reden, een spoedzoeking gedaan in het huis van de vriendin van Rodney G.. Sander Janssen, advocaat van G., had het OM schriftelijk verzocht de reden van de inval en de zoeking alsnog aan te geven. 

Een anonieme tip over de aanwezigheid van wapens en drugs blijkt nu de reden te zijn geweest van de inval. 

Blijkens een proces-verbaal ging het om een ‘aanvraag doorzoeking ter inbeslagneming’. Op de ochtend voorafgaande aan de inval is er bij de wijkagent van het dorp informatie binnengekomen van iemand die een e-mail zegt te hebben gehad van iemand anders die anoniem moet blijven. Kern van de informatie is dat de vriendin van G. en haar dochtertje niet meer in het huis in het dorp wonen. Het huis zou tijdelijk zijn onderverhuurd aan ‘kennissen’.

Vervolgens meldt de e-mailschrijver(ster) letterlijk:

‘Dat zijn criminelen die haar woning gebruiken omdat het afgelegen licht. Ik heb gezien dat er in de linkerslaapkamerkast vuurwapens liggen. En in de rechter slaapkamerkast een sporttas met cocaïne.’

De politie meldt in het proces-verbaal dat ambtshalve in het Basis Voorzienings- en Handhavingssysteem (BVH) van de politie bekend is dat Rodney G. een ‘liefdesrelatie’ met de bewoonster heeft en dat hij ‘geregistreerd’ staat voor zware delicten met geweld. Hij is een zogeheten Amsterdamse Beroepscrimineel of ABC’er.

‘Gezien het feit dat er in de melding gesproken wordt over vuurwapens en drugs in de woning van X. en dat X. omgang heeft met Rodney G. uit Amsterdam is aan te nemen dat Rodney G. hiervan op de hoogte is en één van de criminelen is waarover in de melding wordt gesproken.’

Dezelfde avond valt het arrestatieteam met geweld binnen en treft daar slechts de vriendin van G. aan met haar dochtertje. Bij de zoeking worden geen wapens of drugs aangetroffen. Aan hen wordt geen nadere verklaring gegeven, ook niet waarom de zoeking plaatsvindt. 

Het is de derde keer in driekwart jaar dat de politie op grond van foutieve anonieme informatie in dat huis is binnengevallen. Volgens G. is het onzin dat zijn vriendin in een ander huis zou wonen: ‘ze woont daar gewoon met haar dochtertje’. 

Op het bevel bij de zoeking stond ‘verdachte Rodney G.’ (maar niet terzake waarvan). Opvallend is dat G. staat ingeschreven in Amsterdam. Maar bij die woning is geen inval gedaan terwijl dat wel had moeten gebeuren als hij inderdaad verdachte zou zijn. 

Volgens G. is hij onlangs op straat geschaduwd door gewapende agenten terwijl hij over straat liep, nadat agenten eerst abusievelijk hadden aangenomen dat hij geweld zou gaan plegen in een bepaalde woning, waar geenzins sprake van bleek te zijn. 

G. vertelt aan Crimesite dat hij laatst met een hem bekende straatagent in Amsterdam-West sprak die hem vertelde dat een registratie in het systeem als Amsterdamse Beroepscrimineel (ABC’er) aanwezig blijft tot vijf jaar na de laatste detentie. In het geval van G. – na een veroordeling voor het voorhanden hebben van een handgranaat – nog een paar jaar.

Lees eerdere episodes:

Binnen zonder kloppen, zonder reden 

Eerst inzet AT dan Jeugdzorg bellen 

Rodney G: 18 maanden cel