KNVB betaalt losgeld aan hackers

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft bekend gemaakt dat er losgeld is betaald aan cybercriminelen die bij de voetbalbond hebben ingebroken en dreigden persoonlijke gegevens naar buiten te brengen. Sinds april 2023 was al bekend dat de KNVB gehackt was.

Geen optie

Criminelen stelden gegevens te hebben buitgemaakt en deze te publiceren, tenzij de KNVB aan hen losgeld zou betalen. De bond zegt dat deskundigenonderzoek niet kon uitwijzen welke gegevens daadwerkelijk waren buitgemaakt of ingezien.

‘Dit stelde ons voor een dilemma zonder een optie die voor ons prettig voelde’, schrijft de KNVB.

Afspraken

De mogelijk buitgemaakte bestanden bevatten persoonsgegevens waarvan de verspreiding gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. ‘Een dergelijke verspreiding weegt voor de KNVB uiteindelijk zwaarder dan het principe om ons niet te laten afpersen’, stelt de bond. Daarom zijn er onder deskundige begeleiding afspraken gemaakt over het niet publiceren en verwijderen van gegevens.

Op de hoogte

De KNVB heeft betrokkenen van wie mogelijk gegevens zijn buitgemaakt of ingezien op de hoogte gesteld.

Op de website van de bond kunnen leden nadere informatie krijgen over wat er precies kan zijn gebeurd met hun gegevens.