Komt er weer geen verbod van MC’s?

Wat gaat de overheid tegen de “criminele” motorclubs doen? Door de gebeurtenissen in Limburg rond Bandidos en Red Devils staat die vraag weer – althans publicitair – op de agenda. Burgemeesters mogen graag om wat extra politie-capaciteit vragen. En de politie evenzeer. Ook het “verbieden” komt weer ter tafel.
Door @Wim van de Pol

In EénVandaag zei politietopman Pim Miltenburg onlangs dat er opnieuw wordt nagedacht over het verbieden van bepaalde MC’s (zie onder):

‘De strategie is om te kijken naar individuele leden, maar ook naar de groep en een civiel verbod. Ik denk dat er veel materiaal is om dat onderzoek te starten. Wanneer motorclubs zich op deze manier manifesteren helpt het zeker als we ze kunnen verbieden.’

Ketelmuziek

Ook burgemeesters riepen de minister van Justitie op de zogedoopte outlaw motorcycle gangs bij wet te verbieden. En de minister Ard van der Steur zei te bekijken of de wet misschien moet worden aangepast. Maar bekijken is nog wat anders dan daadwerkelijk de wet aanpassen. Advocaat Erik Thomas, die optreedt voor Satudarah, zegt dat hij veel gevraagd is door praatprogrogramma’s maar nooit wordt uitgenodigd omdat er nooit niemand uit het openbaar bestuur of politiek te vinden is die het debat over het verbieden aan wil gaan. Het blijft bij ketelmuziek. Waarom?

Hennis

In januari 2012 was er alleen het moedige Tweede Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert die met Henk Kuipers (toen van Satudarah, inmiddels No Surrender) in debat ging over een verbod. Strafbare feiten door individuele leden hebben niets met de vereniging te maken, hield Kuipers vol. En zo dacht in grote lijnen de Hoge Raad er ook over toen de poging om de Hells Angels te verbieden, alweer jaren geleden, strandde.

Vergunningen

De pedofielenvereniging Martijn werd verboden. Dat was relatief gemakkelijk want in de statuten stond min of meer dat seks met minderjarigen hun doelstelling was, en dat is bij wet verboden. Maar een verbod van een motorvereniging stuit direct op het grondrecht van vereniging in de Nederlandse grondwet want hun criminaliteit staat niet in de statuten. Zijn alle leden crimineel? Advocaat Erik Thomas:

Is de dreiging van geweld tussen MC’s onderling en de strafrechtelijke feiten van de leden zo groot? Als je naar de cijfers kijkt, eigenlijk niet. Af en toe een incident, maar het is niet anders dan vroeger. En wat zou het verbieden van een MC oplossen? Ze richten gewoon een andere club op. Of ze patchen over naar een andere club.

Bibob

Ondertussen voeden de Regionale Expertise- en Informatiecentra (RIEC’s) de gemeenten gestaag met adviezen over hoe de MC’s kunnen worden gedwarsboomd in het dagelijks leven. Dat doen de gemeenten en andere overheidsinstanties via gecoördineerde acties als bijvoorbeeld weigeren van vergunningen, extra controle op regelgeving en onderzoek door FIOD en de Belastingdienst. Ook de aantekeningen in de justitiële documentatie en aantekeningen van de criminele inlichtingendiensten worden ingezet, met de Wet Bibob in de hand. Kennelijk werkt het allemaal niet voldoende in ogen van de strijders tegen de MC’s.

Decreet

Een verbod zou alleen effectief zijn als het langs de gedachte van de Bibob-wet geregeld wordt. Namelijk indien wettelijk geregeld zou zijn dat de minister per decreet een organisatie kan verbieden en dat kan doen – net als bij het weigeren van een vergunning met de Bibob-wet – op grond van niet toetsbare informatie die hem ter beschikking staat. Het is de vraag of de liefhebbers van law and order zo ver willen gaan.

Rode licht

In Duitsland, zijn in bepaalde deelstaten – en Satudarah zelfs bundesweit – MC’s verboden. Hamburg was het toneel van veel juridische strijd rond de Hells Angels. Een vereniging van de Hells Angels werd er verboden maar er is inmiddels weer een ander chapter in de stad. Colors waren verboden, toen weer niet en toen weer wel. De invloed van de club in de bordelen onder het rode licht van de Hamburger Kiez bleef hetzelfde. Misschien komt hun machtspositie onder vuur te liggen door acties van de Mongols MC, maar in ieder geval niet door de juridische haarkloverijen en verboden door de wetgever.

Strafrecht

Het grote voordeel van het Wetboek van Strafrecht is de helderheid over wat er mag en niet mag die erin te vinden is. Zaken als afpersen, schieten op mensen, drugshandel zijn verboden. Strafrecht blijft daarom het beste wapen tegen criminaliteit. Criminaliteit zal altijd bestaan, ook in een samenleving zonder 1% MC’s (of Outlaw Motorcycle Gangs zoals de Nederlandse justitie hen noemt).

Al die colors op straat, ze zijn juist duidelijk voor de opsporingsambtenaren, dan weet men waar men aan toe is. En in geval van een voortvluchtige verdachte kan zo’n patch toch ook handig zijn.