Korpschef over zaak Sammy: ‘Ik was te stellig over mes in politievest’

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw geeft toe dat hij na de dood van de Duitse Sammy Baker door schoten van politiemensen, terughoudender had moeten zijn in de media over het incident. Een klacht hierover van zijn ouders werd erkend. Paauw geeft nu aan dat hij niet had moeten zeggen dat een agent door de verdachte met het mes in zijn vest was gestoken.

Foto: politie.nl

Klacht

De 23-jarige Duitse Samuel Baker kwam op 13 augustus 2020 om het leven, nadat hij bij zijn aanhouding in Amsterdam Nieuw-West door twee agenten werd neergeschoten. Hij had met een mes in de rondte gezwaaid, in schijnbaar verwarde toestand, na bezoek aan een coffeeshop. De politie had eerst pepperspray in zijn richting gespoten, en er was een politiehond op hem afgestuurd. Toen dit geen effect had en Samuel op hen afliep, voelden twee agenten zich gedwongen te schieten.

De ouders van de Duitse ‘influencer’ stelden later dat hun zoon ‘hulp nodig had gehad, en geen politiekogel.’ Zij dienden ook een klacht in tegen de Amsterdamse korpschef Frank Paauw. Dit naar aanleiding van zijn uitspraak in de media dat ‘een agent door de verdachte met het mes in zijn vest is gestoken.’

Dreigend

In mei 2021 concludeerde het Openbaar Ministerie dat de betrokken agenten niet strafrechtelijk werden vervolgd, omdat zij handelden vanuit een noodweersituatie. Uit het forensisch onderzoek kwam wel naar voren dat er geen beschadigingen op het veiligheidsvest aanwezig zijn die gerelateerd konden worden aan de stekende bewegingen. ‘Dat wil echter niet zeggen dat het vest niet geraakt is’, aldus het OM.

Terughoudender

Paauw laat vandaag weten dat hij na het heftige incident terughoudender had moeten zijn in zijn uitspraak in de media: ‘In de kern komt het erop neer dat ik beter “in de richting van” had kunnen zeggen.’ De politiebaas baseerde zijn uitspraak aan de hand van informatie die op het moment voorhanden was, aldus de politieverklaring vandaag. ‘Zo is in het portofoonverkeer gezegd dat er ingestoken was op het vest van een politieambtenaar.’

Paauw reageerde vandaag op het oordeel van de Nationale Klachtencommissie van de politie dat hij in deze zaak ‘onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld.’

Ander beeld

De politie meldt dat Paauw vrijwel direct na het voorval naar de plek gegaan waar het zich heeft afgespeeld en daar met betrokken agenten sprak. ‘Hun ervaringen gaven een heel ander beeld dan het sentiment dat rondging op sociale media. Zo werd onder meer verspreid dat de agenten Sammy geliquideerd hadden. Met zijn uitspraak wilde Paauw tegenwicht bieden aan deze ongefundeerde en onjuiste uitlatingen. De suggestie van de klagers dat Paauw met zijn uitspraak politiemensen wilde beïnvloeden of de naam van Sammy in een kwaad daglicht wilde stellen, is iets waar hij zich absoluut niet in herkent en vindt ook geen grond in de feiten.’

Paauw pleit naar aanleiding van de gebeurtenis voor de inzet van minder zware geweldsmiddelen dan het dienstwapen. Zo noemt hij het stroomstootwapen.