Korpschef wil honderden extra agenten (VIDEO)

Korpschef Erik Akerboom van de nationale politie wil honderden extra agenten en een kabinetsinvestering in nieuwe technologie. Dat zei hij zondagochtend in televisieprogramma WNL op Zondag.

Over het feit dat er meer criminaliteit is dan de cijfers doen geloven en dat burgers weinig vertrouwen hebben dat hun aangifte adequaat wordt behandeld, zei Akerboom dat burgers niet alleen minder aangifte doen, maar ook dat er te weinig capaciteit is om aangiftes te behandelen. ‘Voor de politie is het de realiteit dat wij elke dag moeten kiezen. Er is meer criminaliteit dan we aankunnen.’

Cybercriminaliteit

Akerboom wil niet alleen extra personeel, maar vooral geld voor nieuwe technologieën. Volgens hem verschuift de criminaliteit steeds meer naar de digitale wereld en is in het buitenland een kwart van de criminaliteit verplaatst naar ‘online’. De kloof tussen 1 miljoen aangiftes en 4,5 miljoen werkelijk gepleegde strafbare feiten in Nederland wil hij vooral gaan oplossen met behulp van nieuwe technologieën. Hij wil dat het nieuwe kabinet daar meer geld voor uittrekt en niet alleen investeert in extra personeel.

Klik op de link voor de uitzending. Akerboom komt vanaf 22:19 aan het woord.

http://www.npo.nl/wnl-op-zondag/22-01-2017/POW_03436021