Kort geding over Holleeder boek

Het boek ‘De Holleeders‘ van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink blijft in elk geval nog twee weken in de handel. Dan neemt de rechtbank in Zutphen de beslissing of er een verbod komt. Een ex-vriendin van Willem Holleeder, Nicky V., spande een kort geding aan omdat zij met volledige naam en woonplaats in het boek wordt genoemd. De rechter probeerde partijen tot een schikking te laten komen, maar die wees zij af.

Kwetsend

Nicky V. neemt aanstoot aan de titel van een hoofdstuk in het boek: ‘Schijthoer’. Zowel Astrid als Sonja Holleeder hebben zich tijdens het proces nogal negatief over Nicky V. uit gelaten. Korterink doet daarvan verslag in zijn boek. Ook van het moment waarop Astrid haar een ‘schijthoer’ noemt. Nicky V. nam een advocaat in de arm omdat ze vindt dit inbreuk maakt op haar persoonlijke levenssfeer en ‘onnodig kwetsend’ is. Bovendien paste Korterink volgens haar geen wederhoor toe. Korterink vanmiddag tegenover Crimesite: ‘Wederhoor hoeft nooit te worden toegepast bij rechtbankverslagen. Bovendien heb ik haar aangeboden om haar kant van het verhaal op mijn website te publiceren en in een volgende editie van het boek. Dat wilde ze niet’.

Naïef en blind

Steen des aanstoots is ook een zinsnede waarin wordt gezegd dat Nicky ‘naïef en blind’ was voor de misdaden van Willem Holleeder. Het was Fred Teeven die haar zo ooit kwalificeerde. Maar tijdens de zitting in het Holleeder proces zou door de rechter gezegd zijn dat ze juist niet naïef en blind was. Korterink zou dat verkeerd verstaan of opgeschreven hebben. Korterink bood aan dit te rectificeren in een volgende druk van het boek, maar Nicky V. wilde daar niet op in gaan en liet het op een kort geding en nu ook op een uitspraak aankomen. Ze wil een volledig verkoopverbod, iets dat in Nederland maar zelden wordt toegekend. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Het boek ‘De Holleeders’ is hier verkrijgbaar.