Kritiek VN op Nederlandse gevangenissen

Een VN-organisatie vindt dat de omstandigheden in Nederlandse gevangenissen ernstig te wensen overlaten. In een rapport over Nederland van de U.N. Committee on Social Economic and Cultural Rights dat vorige maand uitkwam, toont het comité zich ‘bezorgd’ over het gegeven dat in Nederlandse gevangenissen gedwongen arbeid voorkomt. Ook keurt het comité het af dat deze arbeid voor zeer lage lonen wordt gedaan en privébedrijven er zo van profiteren. Deze arbeidssituatie is in strijd met een een aantal VN-verdragen en richtlijnen.

Het comité is ook bezorgd over het tekort aan behandeling voor gedetineerden die geestelijk in de war zijn of aan een psychische ziekte lijden. Er is in de penitentiaire inrichtingen te weinig plaats voor dergelijke gevangenen, ook al door een ernstig tekort aan gekwalificeerd personeel. Het VN-comité is met name bezorgd over het in isolatie plaatsen van gedetineerden als straf, ook als die gedetineerden verminderd toerekeningsvatbaar zijn en eigenlijk behandeling nodig hebben.

De grote hoeveelheid psychische problemen binnen de inrichtingen maakt het werk voor het personeel in de gevangenissen zwaarder. Ook voor “geestelijk gezonde” gedetineerden is het grote aantal mensen in geestelijke nood lastig, alleen al door de incidentele geluidsoverlast ’s nachts.

Verder is het VN-comité bezorgd dat asielzoekers en minderjarigen in Nederland soms langere tijd worden opgesloten zonder dat er een juridische grond voor bestaat.

Hier is het rapport.