Kroongetuige La S. daagt website

De advocaat van kroongetuige Peter la S. heeft website Camilleri in kort geding gedaagd omdat de site weigert een ongebalkte afbeelding van zijn cliënt weg te halen. Het afgelopen jaar heeft de site in verschillende artikelen de kroongetuige volledig in beeld gebracht. Nu is er alleen nog een foto te zien van een uitzending van Pauw en Witteman waar la S. op de achtergrond volledig is te zien. Advocaat Jan Peter van Schaik eist naast verwijdering van dit plaatje een schadevergoeding, en een voorschot daarop van 10.000 euro.

Volgens Camilleri hebben zij wel degelijk het recht het portret van La S. te tonen. Daarover zou jurisprudentie bestaan in onder meer het Ferdi Elzas-arrest waarin de Hoge Raad bepaalde dat de bescherming van de privacy niet een absoluut recht is, maar dient te worden afgewogen tegen de vrijheid van meningsuiting. Als de nieuwswaarde groot genoeg is mag het portret wel degelijk worden getoond, aldus Camilleri.

De zaak dient op 6 juni voor de rechtbank in Den Haag. 

Hier de dagvaarding. Zie ook Bondtehond.