Advocaat Peter la S. staakt verdediging

De advocaat van kroongetuige Peter la S. (foto) heeft besloten de verdediging van zijn cliënt neer te leggen. Volgens Jan Peter van Schaik is hij niet in staat ten volle de verdediging van Peter la S. te voeren omdat deze bepaalde informatie over zijn getuigenbeschermingsprogramma geheim moet houden en niet voor de verdediging kan inzetten. 

(foto www misdaadjournalist.nl)

  Van Schaik had deze stap al aangekondigd als niet aan zijn verzoeken aan de rechtbank tegemoet gekomen zou worden. La S. vroeg opheffing van zijn voorlopige hechtenis en afsplitsing van zijn strafzaak, achter gesloten deuren.

La S. zegt zijn verdediging alleen te kunnen voeren als hij kan vertellen over aspecten van zijn getuigenbescherming, waarover hij wettelijk en gezien zijn overeenkomst moet zwijgen. 

Van Schaik (links) vindt dat hij het strafrechterlijk belang van zijn cliënt niet kan dienen als deze niet vrij is te spreken over zijn getuigenbescherming.

De rechtbank besloot vanmiddag niet tegemoet te komen aan het verzoek de getuige achter gesloten deuren te horen.

Kroongetuige Peter la S. heeft andermaal het Passageproces in een impasse geplaatst. Officier van justitie Betty Wind noemde de situatie ‘een houdgreep’ waarin de kroongetuige het Openbaar Ministerie en het proces beet heeft. Richard Korver – de civiele advocaat van La S. heeft deze geadviseerd te stoppen met getuigen, als zijn verzoeken niet worden toegewezen.

Met deze stap van Van Schaik komt het al vele jaren slepende proces deels tot stilstand, omdat La S. een nieuwe advocaat zal moeten vinden.

De kwestie spitste zich toe op de inhoud van door La S. opgenomen gesprekken met officier van justitie over zijn getuigenbescherming en op de omstandigheden waarop justitie omgaat met een ‘aanverwante’ van La S., waarschijnlijk zijn vriendin. 

Over beide aspecten is het La S. verboden te spreken.

La S. zei dat gisteren ‘een partij’ binnen het Openbaar Ministerie – niet het zaaks-OM of het Team Getuigenbescherming (TGB) – hem nog dringend had geadviseerd gewoon verder te gaan met getuigen. De advocaat van La S. bevestigde dit.

Wie dit was werd niet onthuld, maar kennelijk is dat een belangrijke functionaris binnen het Openbaar Ministerie geweest. Hij zou hebben gezegd dat indien La S. zich als een goede getuige zou gedragen er een beschermingsdeal gesloten zou worden en volgend jaar juni in vrijheid zou komen.

La S: ‘Hij zei als die 27 kantjes van mij niet van tafel gaan komt er geen beschermingsdeal’. In die 27 kantjes heeft La S. beschreven hoe in zijn ogen de getuigenbeschermers hem op ontoelaatbare wijze hebben behandeld.

Advocaat Nico Meijering zei opheldering te willen van het Openbaar Ministerie over de stap van deze functionaris. 

‘Cliënt verbiedt mij dit verweer te voeren’ 

Passage-proces staat bijna pat 

Het ‘duivelse dilemma’ van La S. 

‘Het was de dag van de hartekreten’ 

Dit zijn de beschuldigingen van La S. 

La S. dreigt met onthullingen over OM (UPDATE)