Kwart burgemeesters wel eens bedreigd

Een kwart van de Nederlandse burgemeesters wordt wel eens bedreigd. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna vierduizend lokale bestuurders, dat is opgemaakt in opdracht van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken.

Asielzoekerscentra

De bedreigingen leidden nog nooit tot daadwerkelijk geweld. Burgemeesters van grotere steden krijgen het meest frequent (doorgaans anonieme) bedreigingen. Discussie over asielzoekerscentra zijn vaak aanleiding. Ook zijn er veel bedreigingen van burgemeesters uit criminele kringen, aldus het rapport. In 8 procent van de gemeenten is wel eens infiltratie door een criminele gesignaleerd.

Weinig omkoping

Pogingen tot beïnvloeding van het lokale bestuur zijn er in grote en kleine gemeenten. Van alle ondervraagde lokale politici en ambtenaren heeft 1 procent wel eens te maken gehad met een vorm van intimidatie die invloed had op besluitvorming.

In het onderzoek zijn maar weinig indicaties dat er sprake is van omkoping.