Kwart rechters overwoog opstappen

Een kwart van de Nederlandse rechters en de helft van de leden van het Openbaar Ministerie overwoog de afgelopen vijf jaar op te stappen. Dat blijkt uit de enquête die weekblad Vrij Nederland heeft gehouden onder leden van de rechterlijke macht. Volgens het blad kregen rechters hierbij de gelegenheid 'anoniem hun zegje' te doen en kwam daardoor behoorlijk wat onvrede boven.

689 enquêtes

Vrij Nederland stuurde in oktober in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) vragenlijsten naar de 2584 NVvR-leden. Ruim een kwart (689) van hen reageerde, 80 procent rechters en 20 procent leden van het Openbaar Ministerie.

Bemoeienis

Rechters blijken te klagen over hun werkdruk, de bemoeienis van politici, slechte wetgeving en de veeleisende burger. Verder noemen honderden ondervraagde magistraten wetsvoorstellen van de bewindslieden op Veiligheid en Justitie 'broddelwerk', gebaseerd op 'gesundes Volksemfinden', gestuurd door 'populisme', met het gevaar dat het land verwordt tot ‘een bananenrepubliek’.

Luchtballonnetjes

Een kwart van de rechters en bijna de helft van de OM-medewerkers heeft in de afgelopen jaren overwogen te stoppen. De belangrijkste reden voor de overweging om te stoppen is de werkdruk. Een ander punt van onvrede is de bemoeienis vanuit Den Haag. Veel plannen en luchtballonnetjes van regering en volksvertegenwoordiging worden door de rechters verguisd.

Spreekrecht

Een voorbeeld is Fred Teeven's wetsvoorstel om het spreekrecht van het slachtoffer uit te breiden, zodat deze zich ook kan uitlaten over de strafmaat. 76 procent van de magistraten vindt dat een onzalig idee (77,4 procent rechters, 70,5 procent OM’ers). Ook het coffeeshopbeleid van Opstelten krijgt een dikke onvoldoende. 63 procent vreest de opkomst van straathandel.

Wissewasje

Er is ook zorg over burgers die al te gemakkelijk voor ieder wissewasje naar de rechter stappen. 78,8 procent van de rechters treft zaken in de rechtszaal aan die daar huns inziens niet thuishoren.

Ruim een kwart (28,6 procent) van de magistraten koos voor D66 en PvdA (26,3 procent). Daarna komt de VVD (15,4 procent). Het CDA en GroenLinks moet het doen met minder dan 7 procent (respectievelijk 6,9 en 6,6 procent).