Een kroongetuige als pokerende schaker

Het lijkt erop dat La S. met zijn eis dat de Holleeder-passages uit zijn verklaringen zouden worden weggelaten het gehele Passage-proces in een houdgreep heeft genomen. De kroongetuige als regisseur. Die rol is ook aan de orde bij de acht ‘herinneringen‘ die hij maandag plotseling op tafel wierp, en waarvan hij de inhoud nog niet bekend wil maken. Wat is de kern van zijn boodschap?

De acht ‘herinneringen’ die hij nog in de pijplijn heeft zouden te maken hebben met omstandigheden rond zijn beveiliging. La S. onderstreept steeds dat hij wil kunnen spreken over bepaalde aspecten van zijn beveiliging om zichzelf als verdachte te kunnen verdedigen. Daar zou wat in kunnen zitten.

Maar over de acht gevallen zei hij ook dat onthulling daarvan kunnen leiden tot niet ontvankelijkheid en het op vrije voeten stellen van alle moordverdachten in Passage. Daarvan zei de voorzitter van de rechtbank maandag: ‘ik begrijp het niet.’ En: ‘Het lijkt erop dat u dit gebruikt als hefboom om iets gedaan te krijgen in uw getuigenbescherming.’

Waarmee schermt La S.?

Welke omstandigheden kunnen te maken hebben met zijn beveiliging en tevens tot niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie leiden?

Dat kan vooral indien het Openbaar Ministerie op ontoelaatbare wijze heeft gehandeld door de omstandigheden rond zijn beveiliging als drukmiddel te gebruiken om zijn verklaringen bij te stellen. En daarmee zou de essentie van zijn positie zijn aangetast. Hij is dan een volledig ongeloofwaardige kroongetuige omdat zijn verklaring door het Openbaar Ministerie zou zijn gemanipuleerd.

Dan zou het Openbaar Ministerie, in de ogen van de rechtbank, het recht op vervolging kunnen hebben verspeeld. En dan zouden alle verdachten middels niet ontvankelijkheid op vrije voeten komen, zoals La S. heeft gesuggereerd in zijn geschreven proclamatie.

Dat is de kern van de boodschap van La S. waarmee hij andermaal het Openbaar Ministerie schaak zet. Het OM zal toch niet zomaar het Passage-proces laten ontploffen?

Maar het is wel hoog spel van La S. ‘Over mijn veiligheid is geen discussie mogelijk’, zei La S. maandag ter zitting. Maar met deze combinatie van schaakzetten heeft hij alles ingezet. Hij kan zijn deal en zijn beveiliging kwijtraken. 

La S. is aan het zagen aan zijn eigen geloofwaardigheid. Dat deden eerst alleen de advocaten van de verdachten. Nu geeft La S. hen steun. Hij stelt zijn eigen geloofwaardigheid ter discussie, onder meer door te suggereren dat CIE-rechercheurs of zelfs het OM zijn verklaringen hebben beïnvloed.

De voorzitter vroeg zich maandag af: ‘Waarom zou het in uw voordeel zijn als de verdachten vrijspraak krijgen of er niet ontvankelijkheid zou komen?’ Zijn deal is dan immers in rook opgegaan.

Zonder beveiliging loopt het leven van La S. hoe dan ook groot gevaar. Kennelijk heeft La S. er nog steeds vertrouwen in dat het Openbaar Ministerie hem tegemoet zal komen in zijn eisen rond zijn getuigenbescherming.

Een pokerende schaker met vertrouwen in een goede hand. Als een goede schaker behoudt hij steeds het initiatief.

Op 24 oktober gaat de rechtbank met dit probleem verder.