La S. mag niet ongebalkt op website

De foto (hiernaast) van kroongetuige Peter la S. mag van de kort geding-rechter in Den Haag niet zonder “balk” worden vertoond. De advocaat van La S. had geëist dat een website deze foto zou verwijderen omdat zijn cliënt de status van bedreigde getuige heeft. De rechter was het daarmee eens. De afweging tussen het recht op vrije meningsuiting en het recht op persoonlijke levenssfeer valt in de ogen van de rechter uit in het voordeel van La S. 

Dat komt vooral omdat deze in een getuigenbeschermingsprogramma verkeert en niet uitgesloten kan worden dat door de publicatie ‘de veiligheid van eiser ernstig in gevaar wordt gebracht.’ Peter la S. is kroongetuige en verdachte in het grote moordproces Passage.

De rechter gebiedt de foto van de website camilleri verwijderd te houden. Een dwangsom van 5000 euro per dag achtte de rechter aangewezen maar de foto en weblinks naar de foto zijn inmiddels verwijderd.

Schade achtte de rechter niet aan de orde.

Overigens heeft de ongebalkte foto enige tijd op internet gecirculeerd en is ook te zien geweest in het tv-programma Pauw & Witteman. Peter la S. zou inmiddels cosmetische operaties hebben ondergaan om zijn uiterlijk te veranderen.

Hier is de uitspraak.