Mocht La S. Holleeder-kennis achterhouden?

Peter la S. heeft een verklaring over Willem Holleeder in de kluis laten leggen in 2006. Het blijkt te gaan over de moord op Kees Houtman in november 2005. Sander de Haas, de betrokken officier van justitie zegde toe de verklaring geheim te houden, totdat La S. de tijd rijp achtte om het naar buiten te brengen. De vraag is: mag dat? Of druist deze gang van zaken rechtstreeks in tegen de deal die La S. met justitie heeft gesloten?

De deal van Peter la S. bestaat uit een paar kernpunten. De belangrijkste: hij moet alles verklaren wat hij weet over levensdelicten en in ieder geval over zijn eigen betrokkenheid bij levensdelicten. Als hij dat niet gedaan heeft dan is de deal van de baan.

Als La S. nu pas vertelt dat tijdens zijn voorbereiding (met Jesse R.) van de liquidatie van Kees Houtman (speciale kleren kopen op het Gelderlandplein in Amsterdam) Willem Holleeder opduikt als een kennelijke opdrachtgever (‘Osdorp eerst’, waarmee hij Houtman zou hebben bedoeld), dan heeft hij zijn deal geschonden.

Het is geen kennis van een gering soortelijk gewicht: betrokkenheid van een kennelijke opdrachtgever voor een moord.

Hij had hierover al eerder moeten vertellen in zijn rompverklaringen van 2006 en 2007 – want al zijn kennis over levensdelicten moest hij op tafel leggen. Sterker nog: hij zei toch dat Holleeder nergens mee te maken had?

Of Holleeder achter liquidaties zit? Ik heb daar geen verklaringen over afgelegd dus is het voor mij niet zo. Nooit heeft iemand tegen mij gezegd dat Holleeder achter liquidaties zit, maar het zou mij niet verbazen.’

Zei La S. in 2007.

La S. heeft zich dus niet aan de deal gehouden, zou je kunnen zeggen. Was de officier van justitie als het ware medeplichtig aan het schenden van de deal?

De officier van justitie, Sander de Haas, die verantwoordelijk was voor de contacten met de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) heeft de informatie, op verzoek van La S. achtergehouden.

Wie had hier nu de regie in handen?

Heeft de verdachte en kroongetuige Peter la S. de regie in handen genomen door zijn troeven uit te spelen op het moment dat het hem goeddunkt?

Of speelt de officier van justitie middels La S. een troef uit door Holleeder op het juiste moment te incrimineren – tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak van Dino Soerel, de vermeende partner van Holleeder in het kwaad?