Laatste cijfers: meer moord- en doodslag in 2017 (VIDEO)

Het aantal dodelijk slachtoffers door geweld is gestegen in 2017. In 2017 kwamen in Nederland 158 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er 50 meer vergeleken met 2016. Daarmee komt een einde aan de daling van het aantal slachtoffers van moord en doodslag van de laatste vijf jaren.

Mannen

Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.

Het relatieve aantal slachtoffers steeg het meest in de leeftsijdcategorie van 10 tot 20 jaar oud. Er waren 112 mannelijke (76 in 2016) en 46 vrouwelijke slachtoffers (32 in 2016). Opvallend is verder dat er 26 slachtoffers niet woonachtig waren in Nederland. In 2016 waren dat er nog 14 van de 108.

De cijfers laten zien dat er in Nederland door moord- en doodslag aanzienlijk minder mensen om het leven komen dan in het verkeer: in 2017 waren dat er 158 versus 613.

Meer in Rotterdam

Het aantal slachtoffers van moord en doodslag in Amsterdam daalde van 24 in 2016 naar 16 in 2017. Het aantal slachtoffers in Rotterdam steeg van 8 naar 14. Den Haag ging van 5 naar 7 doden.

Nog steeds vallen er in Amsterdam per 100.000 inwoners jaarlijks de meeste dodelijke slachtoffers: 2,3. In Rotterdam is dat 1,9. Het landelijk gemiddelde is 0,8 per 100.000 per jaar.

Weinig kans

Inwoners van de provincie Utrecht hebben relatief maar weinig kans om om het leven te komen door moord of doodslag. Alleen in Gelderland, Drenthe en Groningen zijn er in de periode 2013-2017 naar verhouding minder mensen door geweld om het leven gekomen.