Laatste kans voor onschuldige NL’er in bajes VS

In de situatie van de 72-jarige Nederlander Jaitsen Jainandun Singh die al 33 jaar hoogstwaarschijnlijk onschuldig vastzit in de San Quentin-gevangenis in Californië is nog niets veranderd. Zijn advocaat zamelt nu geld in om een revisie in de Verenigde Staten te kunnen financieren.

Vrouw en dochter

In een dossier van de Volkskrant valt te lezen dat het Nederlandse ministerie van Justitie hem volledig in de steek heeft gelaten. Dat ondanks het gegeven dat de bewijzen voor zijn onschuld zich hebben opgestapeld.

Singh is in 1986 veroordeeld tot 56 jaar cel voor moord op zijn vrouw en dochter. Sinds 10 april 1984 zit hij vast. Zijn veroordeling is volledig gestoeld op een gefabriceerde verklaring. Een corrupte aanklager kocht een heroïneverslaafde gedetineerde om zodat die belastend tegen Singh verklaarde, zo is vast komen te staan.

12 jaar

Singh heeft gedurende 12 jaar geen enkele bijstand van Nederland gehad. Volgens de Volkskrant blijkt uit documenten dat er veel mis is gegaan in de juridische begeleiding en steun die vanuit de Nederlandse diplomatieke dienst maar mondjesmaat kwam. Ook stagneerde door bureaucratie een rechtshulpverzoek naar Nederland om een ontlastende verklaring naar de Verenigde Staten te krijgen.

Woede

Zeer opvallend is dat een hoge ambtenaar op het ministerie van Justitie in 2015 op strikt formele grond afwijzend heeft gereageerd op een verzoek tot overplaatsing van Singh naar Nederland. Singh is was niet welkom omdat hij niet voldoet aan twee criteria. Ten tijde van zijn veroordeling was hij al langer dan vijf jaar uit Nederland weg. En verder zou Singh te weinig strafrestant hebben; hij zou naar Nederlandse maatstaven direct vrijkomen, omdat hij al meer dan 30 jaar vastzat.

De twee betrokken Justitie-ambtenaren hadden wel degelijk kennis van het gegeven dat Singh onterecht is veroordeeld. Hun handelwijze leidde overigens tot grote woede van de Nederlandse consul-generaal in San Francisco die zich erg voor Singh’s zaak heeft ingezet.

Herziening

De enige kans die Singh nu rest is een procedure tot herziening van zijn strafzaak te starten. Dat is een heel dure aangelegenheid omdat daarvoor in de Verenigde Staten een advocaat maar ook een privé-speurder moet worden ingehuurd (om bewijs en getuigen op te sporen). Ook zijn er hoge proceskosten.

Zijn Nederlandse advocaat Rachel Imamkhan heeft hiervoor een fonds opgericht waarvoor door een crowdfundingactie geld wordt ingezameld.