Laatste van Angola-3 misschien vrij (VIDEO)

Een 68-jarige Amerikaan die al ruim vier decennia in isolatie opgesloten zit in voorlopige hechtenis moet worden vrijgelaten. Dat heeft een federale rechter in Baton Rouge (Louisiana) maandagavond (lokale tijd) besloten. Hij gaf een bevel tot vrijlating maar justitie is nog in beroep.

Terugverwezen

Albert Woodfox zit al 43 jaar in afzondering opgesloten omdat hij samen met twee anderen  verantwoordelijk zou zijn voor de dood van cipier Brent Miller (23) in 1972. De cipier werd doodgestoken in een grootscheepse vechtpartij. Woodfox werd er twee keer voor veroordeeld, maar beide keren werd het vonnis in hoger beroep terugverwezen zodat ze zaak moest worden overgedaan. De twee andere verdachten werden in 2001 en 2013 vrijgesproken, de laatste vrijlating werd gevolgd door overlijden omdat hij in de gevangenis niet behandeld kon worden aan leverkanker. De New York Times noemde de behandeling van Woodfox vorig jaar in een commentaar ‘extreem barbaars‘. De weduwe van de cipier heeft sinds 2003 gevraagd om vrijlating van Woodfox omdat ze niet geloofde aan zijn schuld (zie video onder).

Derde keer

Hij mag niet voor een derde keer worden berecht voor hetzelfde feit, zo besliste de rechter daarnaast. Hij heeft er geen vertrouwen in dat een derde proces tegen Woodfox een eerlijk proces zal kunnen zijn. Door zijn zwakke gezondheid, omdat ontlastend dna-bewijs zoek is en het gegeven dat er geen getuigen meer te vinden zijn kan hij zich niet genoeg verdedigen, vindt de rechter. De Justitie-minister van de staat Louisiana heeft inmiddels verzocht om een verlenging van de hechtenis bij het gerechtshof op de grond dat de beslissing van de rechter ‘arbitrair’ zou zijn. Later deze maand zal het court of appeals hierover een uitspraak doen.

Black Panther

Woodfox werd veroordeeld voor een overval, ontsnapte en ging bij de militante Black Panther-beweging voordat hij voor de tweede keer werd gearresteerd en in Angola terechtkwam. Woodfox heeft altijd zijn onschuld voorgehouden. Hij claimde dat hem de zaak in de schoenen was geschoven omdat hij destijds prominent activist was van de Black Panther-beweging in de gevangenis. Hij was de laatst overgebleven gevangene van de zogeheten Angola-3 die protesteerden tegen de onmenselijke omstandigheden in de gevangenis van Angola. Deze Louisiana State Penitentiary langs de Mississippi bestaat nog steeds, de omstandigheden zijn er wat beter nu na protesten van mensenrectenorganistaties en politici. Maar Angola geldt nog steeds als één van de zwaarste inrichtingen in de VS.