Laatste woord Soerel en Ali A.

‘Tijdens de laatste zitting van Passage kregen alle verdachten gelegenheid voor het laatste woord. De cliënten van Mr. Nico Meijering, Dino Soerel en Ali Akgün maakten net als kroongetuige Peter La Serpe gebruik van deze gelegenheid.Verdere introductie van deze twee verdachten zou overbodig zijn, dus ik zal maar meteen de teksten hieronder integraal weergeven.’ Dat schrijft Bondtehond.

‘Dino Soerel las zijn laatste woord zelf voor, in geval van de afwezige Ali Akgün las zijn raadsman Mr. Nico Meijering zijn laatste woord voor. Jesse R. hield het zeer kort, sprak zijn vertrouwen uit in deze rechters en bedankte tot slot de rechtbank. Laatste woord Dino Soerel:

Dino Soerel: Geachte rechtbank,

Ik wil in dit laatste woord vooral mijn persoonlijke gevoel voor deze rechtszaak weergeven. Ik denk dat alles al gezegd is in de afgelopen jaren en dat ik overal al antwoord op heb gegeven. Ik zal u verder niet vermoeien met allerlei stukken uit het dossier, dat heeft u ook al gehoord, denk ik.

Toen ik in dit proces ingevoegd werd, zei ik dat ik niet bang was voor dit proces omdat ik onschuldig ben. Dat heb ik ook bij de politie verklaard, net zoals bij de rechter-commissaris. De voorzitter vroeg mij op mijn eerste zittingsdag of ik mij niet zou beroepen op mijn zwijgrecht. “Nee, dat zal ik niet doen”, was mijn antwoord. En dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb verschillende dagen, met name in september 2011, maar ook in 2012, nagenoeg alle vragen, behalve over de paspoorten en het geld, beantwoord. Totdat zelfs het OM op zitting aangaf geen vragen meer te hebben voor mij. Dan is het flauw van het OM om nu te zeggen dat ik vooral gezwegen heb. Dat hoorde ik de officier in het requisitoir zeggen. Dan heb je een keer een niet-zwijgende verdachte, dan krijg je deze reactie. Dat is flauw en bovenal onjuist. Hier staan 4 officieren met een buitengewoon goede kennis van het dossier en die weten dat.

Ik kan natuurlijk niet om de kroongetuige heen: La S. Dat wil ik ook niet, er is al heel veel over hem gezegd en hij heeft zelf al heel veel gezegd over zichzelf en vooral over anderen. Vanaf het moment dat ik de diverse verklaringen van La Serpe in z’n veelheid in de media begon te lezen, kreeg ik het vermoeden dat hij andere motieven had om te verklaren dan welke hij beweerde, zoals morele motieven. Gaandeweg het proces werden die vermoedens, voor mij in elk geval, verstrekt. Ik zal daar straks iets meer over zeggen.

La Serpe komt mij intelligent, eigenzinnig en creatief over, maar dat vindt hij ook van zichzelf. Het OM blijft hem steunen door dik en dun, kritiekloos vind ik. De woorden die het openbaar ministerie ongeveer gebruikt zijn consequent en vooral het woord consistent heb ik vaak gehoord met betrekking tot zijn verklaringen. La Serpe is niet consistent in zijn verklaringen. Totaal niet, zelfs.’

(…)’

Lees verder Bondtehond.