Lagere straf dan geëist in Akersloot-zaak

De rechtbank Alkmaar heeft dinsdag 8 jaar gevangenisstraf opgelegd aan de 50-jarige Robert E. De rechtbank vindt het  bewezen dat hij op 17 juli 2017 in Akersloot de 47-jarige goudhandelaar Hennie Schippers heeft doodgeschoten.

Bekentenis

De rechtbank is het eens met de officier van justitie en de verdediging dat E. niet heeft gehandeld met voorbedachte raad en dat er dus geen sprake is van moord. E. heeft gehandeld van uit een impuls. Hij had zich direct na het schietincident bij de politie gemeld en een bekentenis afgelegd; hij zou jarenlang zijn bedreigd en afgeperst door het slachtoffer. De verdediging had om ontslag van rechtsvervolging verzocht van E. omdat hij in een situatie van psychische overmacht verkeerde toen hij het slachtoffer doodschoot.

Bedreiging

De rechtbank oordeelt dat op basis van het dossier en de getuigenverklaringen aannemelijk is geworden dat Robert E. lange tijd onder druk heeft gestaan van het slachtoffer om herhaaldelijk geld aan hem af te dragen. Het weekeinde voorafgaand aan 17 juli 2017 en op de dag zelf liep de druk op.  E. moest 40.000 euro betalen en dat lukte hem niet.

Maar een concrete daadwerkelijke bedreiging van E. door Schippers vindt de rechtbank niet aannemelijk geworden. De druk tot betalen rechtvaardigde niet het doodschieten van Schippers. E. had anders kunnen handelen, vindt de rechtbank. Om die reden verwerpt de rechtbank het beroep op psychische overmacht.

De rechtbank komt tot een lagere strafoplegging dan de door de officier van justitie geëiste 10 jaar gevangenisstraf omdat E. niet heeft gehandeld uit agressie of geldbejag maar vanuit een impulsdoorbraak mede als gevolg van een ziekelijke stoornis. Verder vindt de rechtbank dat E. oprecht berouw heeft getoond.

Zie:

OM eist 10 jaar voor doodschieten goudhandelaar

‘Slachtoffer motel Akersloot was goudhandelaar’

Dodelijk slachtoffer schietpartij Akersloot (UPDATE)