Langer vast door het weekendrooster

Vrijdagmiddag zijn drie verdachten niet invrijheidgesteld door Justitie terwijl de rechtbank dat wel had bevolen. Pech, de administratie van de PI was al dicht voor het weekend. Maandag kunnen ze eruit. Dat is vrijheidsberoving, een strafbaar feit door Justitie’, vindt een advocaat.

Door @Wim van de Pol

Vrijdagmiddag besloot de rechtbank van Amsterdam in een zaak dat de voorlopige hechtenis van twee verdachten werd geschorst en van één verdachte moest worden opgeheven. De strafkamer had een paar uur vergaderd en het was al wat later op de middag. Wie wel eens vast heeft gezeten begrijpt het gevoel als hij de rechter vrijheid hoort bevelen.

De verdachten konden een vrij weekend echter op hun buik schrijven omdat de dienst huisvesting al dicht was. De hechtenis van de geschorsten was door de rechtbank per maandag vastgesteld.

Vrijheidsberoving

Maar de verdachte wiens hechtenis was opgeheven had onmiddellijk, dus per se vrijdagmiddag of -avond op de keien moeten staan. Het werd twee dagen langer binnen wachten. Zijn advocaat Louis de Leon besteedde er vergeefs verschillende telefonades aan met de PI en justitie. Hij spreekt van een voortdurend terugkerende frustratie:

Ik kom dit her en der in den lande regelmatig tegen. Op vrijdagmiddag laat ben ik vaak aan het bellen. De ene keer lukt het wel om ze er uit te krijgen en de andere keer niet. Ik sprak de officier van justitie van justitie vanmorgen en die zei ook gefrustreerd te zijn maar dat hij er niks aan kon doen. Ik zei het is gewoon wederrechtelijke vrijheidsberoving door Justitie. Hij zei: dat ben ik met u eens.

Bui

De Leon zag de bui vrijdagmiddag al hangen en vroeg daarom met instemming van de officier van justitie of zijn client niet direct in vrijheid mocht komen, maar dat werd niet toegestaan. Hij moest per se terug naar de inrichting. Om daar te vernemen dat de uit-checkende ambtenaren al naar huis waren.

De Leon:

Het komt veel vaker voor. Ze zijn onderbezet en ze vinden het kennelijk niet erg genoeg om het onder controle te krijgen. Het komt door bezuinigingen.  Ze willen efficient zijn maar wel één richting op. Het belang van verdachte moet wijken.