Leegloop in top Nationale Politie

In het kielzog van de korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie vertrekken verschillende andere topfunctionarissen ook. Donderdag kondigde de directeur communicatie Eric Stolwijk aan dat hij per 1 januari 2016 zijn functie neerlegt. Ook de directeur van het Politiedienstencentrum, dat het operationele werk van de politie ondersteunt, stapt op.

Onlangs stapte ook al de directeur voorlichting van het ministerie van Veiligheid en Justitie op; het ministerie waar de politie onder valt.

Ministerie en politie onder vuur

De top van de politie en het ministerie ligt al enige tijd onder vuur vanwege de reorganisatie van de Nationale Politie. De kosten van de reorganisatie zijn twee keer zo hoog als begroot, en het proces gaat drie jaar langer duren dan vooraf ingeschat. Daarnaast is er vanaf de werkvloer forse kritiek omdat de top geen idee zou hebben wat er onder de agenten leeft.

Ook over de communicatie binnen de organisatie wordt geklaagd. Zo was er forse kritiek op de gang van zaken rond de dood van Els Borst. Zo zei de politie lange tijd dat het niet duidelijk was of Borst door een misdrijf om het leven was gekomen, terwijl uiteindelijk bleek dat ze zeker 40 keer was gestoken met een mes.

Communicatiedirecteur Stolwijk zegt dat hij opstapt omdat de reorganisatie in een nieuwe fase is gekomen. ‘Wil deze vervolgstap een kans van slagen hebben, moet iedereen bij communicatie er vol voor gaan. Ik bespeur dat het mij moeite kost om mijzelf daar opnieuw voor op te laden.’