Leidinggevende politie-eenheid buiten functie om grensoverschrijdend gedrag

Een leidinggevende van de politie-eenheid Noord-Nederland is donderdag buiten functie gesteld, omdat deze zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Er zou sprake zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend, aldus de politie.

Naar aanleiding van een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft de politiechef van de eenheid Noord-Nederland besloten tot het instellen van een disciplinair onderzoek.

De gedragingen zouden zijn begonnen in de periode voordat de medewerker in dienst trad bij de politie en zouden mogelijk nog enige tijd hebben plaatsgevonden ten tijde van diens aanstelling.

De politie zegt dat het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK).