Levenslang gestrafte krijgt resocialisatietraining (UPDATE)

Het gerechtshof Den Haag heeft dinsdag in kort geding bepaald dat de levenslanggestrafte Edwin S. mag deelnemen aan activiteiten ten behoeve van resocialisatie, zoals trainingen, waarmee hij wil laten zien dat hij op enige termijn weer zou kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Plan

De Staat moet een resocialisatieplan opstellen zodat de levenslanggestrafte kan deelnemen aan resocialisatieactiviteiten. Zo krijgt hij een kans om te werken aan zijn rehabilitatie. Over de manier waarop dit moet gebeuren beslist de Staat. Hiermee is niets bepaald over een eventueel (tijdelijk) verlof, of gratie, of herbeoordeling van zijn straf. In Nederland komen levenslange gestraften nooit meer op vrije voeten. Alleen zeer uitzonderlijke gevallen zijn mensen aan het einde van een terminaal ziekbed vrijgelaten.

Woningovervallen

De toen 31-jarige Edwin S. schoot op 22 november 1992 Frans Suy (66) en diens 51-jarige vrouw Janny dood in Badhoevendorp bij een woningoverval. Eerder pleegde hij in onder meer Uithoorn en Amstelveen zeer gewelddadige overvallen.

Achtergrond van deze zaak vindt het gerechtshof dat de positie van de levenslanggestrafte aan het veranderen is. Er liggen nu uitspraken van de Europese rechter in Straatsburg (het Europese Hof voro de Rechten van Mens) en de Hoge Raad. Die houden in dat de Nederlandse Staat op grond van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) verplicht is om een levenslanggestrafte een reële mogelijkheid tot herbeoordeling van zijn straf te geven.

Eerder stelde de rechtbank Edwin S. al in het gelijk:

Levenslang gestrafte mag terugkeer voorbereiden

De RSJ (Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming) bepaalde al in een tussenvonnis dat S. in aanmerking moet kunnen komen voor incidenteel verlof:

‘Verlof voor tot levenslang veroordeelde Edwin S.’