Levenslang gestrafte mag terugkeer voorbereiden

De levenslang gestrafte Edwin S. mag deelnemen aan resocialisatie-activiteiten. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag woensdag bepaald.

S. werd in 1994 tot levenslang veroordeeld voor meerdere overvallen, waarbij ook een dodelijk slachtoffer viel. Hij stapte naar de rechter, omdat de Staat weigerde hem deel te laten nemen aan activiteiten die gericht zijn op zijn mogelijke terugkeer in de samenleving. Levenslang gestraften moeten volgens de Europese rechtspraak eventueel de kans krijgen toch terug te keren in de maatschappij.

Om die reden moet volgens de voorzieningenrechter na uiterlijk 25 jaar worden beoordeeld hoever de resocialisatie van de levenslang gestrafte is gevorderd. Daarvoor moet de persoon van de verdachte en de mogelijkheden van resocialisatie worden beoordeeld. Daarna wordt bekeken of zijn levenslange gevangenisstraf wordt voortgezet of dat hij terug de maatschappij in mag. De voorzieningenrechter acht resocialisatie-activiteiten dus onmisbaar om tot de vereiste herbeoordeling te komen. De Staat moet binnen tien dagen beginnen met het opstellen van het resocialisatieplan.

Meer informatie over levenslang.