Levenslang gestrafte met verlof

Een gedetineerde met levenslang moet voor verlof in aanmerking komen. Dat vindt de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De beroepscommissie kwam tot de uitspraak naar aanleiding van een beroep van Loi Wah Chung die in 1989 tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld.Loi Wah Chung werd veroordeeld voor de moord op een Chinees gezin uit Rotterdam, waaronder een baby van zes weken oud. Chung heeft sinds 1996 vijf maal een gratieverzoek ingediend, dat steeds werd afgewezen.

In september 2014 deed hij een verzoek tot verlof bij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Dat werd afgewezen. Zijn beroep tegen die beslissing is nu dus gehonoreerd door de beroepscommissie van de RSJ. Eerder had de Haagse voorzieningenrechter de Nederlandse Staat al bevolen om een begin te maken met activiteiten gericht op de resocialisatie van Chung.

Om de mogelijkheid van resocialisatie ten volle te kunnen benutten vindt de beroepscommissie het van belang dat Chung zich – al dan niet onder begeleiding – buiten de inrichting kan begeven.

Hier een lijst van alle levenslang gestraften in Nederland.

Loi Wah Chung staat ook in de Crime Top100 die volgende week verschijnt.