Liander: 633 wietkwekerijen opgerold in 2021

Netbeheerder Liander heeft in 2021 samen met de politie 633 wietkwekerijen opgerold waarbij sprake was van energiediefstal. Het gaat om bijna 50 kwekerijen meer dan in 2020. In totaal is 31,9 miljoen kilowattuur (kWh) illegaal aan stroom afgetapt. Dit komt neer op bijna zoveel als jaarlijks door 10.000 huishoudens wordt verbruikt.

Volgens Liander kwamen er meer wietpanden in beeld ‘door intensievere samenwerking met politie en gemeenten en door gezamenlijk op te trekken in de verschillende onderzoeken’. In die onderzoeken worden vermoedens van wietkwekerijen onder andere onderzocht op basis van informatie afkomstig van het elektriciteitsnet.

Slechts een fractie

Het aantal wietkwekerijen dat jaarlijks wordt ontdekt is maar een fractie van het totale aantal. Geschat wordt dat er in het verzorgingsgebied van Liander ongeveer 8.000 wietkwekerijen zijn gevestigd. De schade van energiediefstal loopt daarbij op tot ruim 20 miljoen euro per jaar. Als de schade niet kan worden verhaalt op degene die de stroom illegaal heeft getapt, worden de kosten hiervan doorbrekend in de nettarieven en draaien uiteindelijk alle elektriciteitsgebruikers hier voor op.

Zeer brandgevaarlijk

Veel wietkwekerijen maken gebruik van een illegale aansluiting op het elektriciteitsnet. Veel van deze aansluitingen zijn ook amateuristisch aangelegd, waardoor zeer brandgevaarlijke en soms levensbedreigende situaties ontstaan. Installaties die vaak wel tot 18 uur per dag aanstaan, hebben een grote kans op oververhitting met smeltende kabels, kortsluiting en elektrocutie tot gevolg.

Liander meldt dat een wietkwekerij onder andere te herkennen is aan een permanent vreemde geur rond het pand, blijvende condensvorming op de ramen of continu verduisterde ramen en deuren.

De netbeheerder heeft cijfers gedeeld van de 633 wietkwekerijen die door Liander en de politie vorig jaar zijn ontdekt.

Cijfers per provincie

Noord-Holland: 310

Gelderland: 172

Flevoland: 67

Friesland: 47

Zuid-Holland: 37

Top 5 gemeenten

Amsterdam: 135

Arnhem: 41

Almere: 36

Nijmegen: 21

Lelystad: 20